Klacht over de gemeente

Bent u niet tevreden over het werk van de gemeente? Vindt u dat u door medewerkers of bestuurders niet correct bent behandeld? U kunt dan schriftelijk of per e-mail een klacht indienen.

Wilt u iets melden over uw woonomgeving (lantaarnpaal, afval, parkeeroverlast, slecht wegdek of bomen)? Geef in dat geval een online melding door.

Soms kan uw klacht worden opgelost door te bellen met de betreffende medewerker. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.

Klacht indienen U heeft hiervoor geen DigiD nodig

U kunt uw klacht sturen aan:

College van burgemeester en wethouders van Zandvoort
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

Vermeld in uw brief uw naam, adres, de datum en een omschrijving van uw klacht.

Heeft u een idee hoe gemeentelijke procedures beter en sneller kunnen? Of heeft u een voorstel om de gemeentelijke regelgeving of dienstverlening te verbeteren? Dan hoort de gemeente het graag. U kunt uw idee of voorstel schriftelijk of per e-mail indienen.

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar indienen.

Bezwaar tegen gemeentelijk besluit

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.

Website Nationale ombudsman