IOAZ voor oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen

Oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen die hun bedrijf moeten beëindigen, komen in aanmerking voor een IOAZ-uitkering (Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). De hoogte van de IOAZ-uitkering is gebaseerd op het minimumloon. De uitkering gaat door tot u 65 jaar bent. U moet de IOAZ-uitkering aanvragen vóór de beëindiging van uw beroep of bedrijf. Voor het aanvragen van de IOAZ-uitkering maakt u telefonisch een afspraak met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt hiervoor bellen naar het nummer 14 023.

 • U bent 55 jaar of ouder
 • U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt
 • Of u heeft 3 jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest
 • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf, heeft u zelf minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur in het bedrijf gewerkt
 • U voldoet aan de inkomenseis. De inkomsten van uw partner tellen ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee
 • U vraagt de uitkering aan voordat u uw bedrijf opheft of verkoopt
 • Als u een IOAZ-uitkering ontvangt, bent u verplicht om te blijven zoeken naar een betaalde baan.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Door de komst van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) geldt de IOAZ niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Voor u is de IOAZ-uitkering vervangen door een toeslag op grond van de Toeslagenwet. Als u op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering ontving en geen recht heeft op een toeslag, dan blijft u uw IOAZ-uitkering behouden. U heeft geen recht op een toeslag als u een partner heeft die geboren is na 31 december 1971, en geen kind heeft dat jonger is dan 12 jaar.

Neem bij het aanvragen van de IOAZ een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) mee. Ook neemt u mee gegevens over:

 • uw woonsituatie, bijvoorbeeld een huurovereenkomst of hypotheekakte
 • uw bedrijf: inschrijving handelsregister, vergunningen, koop- of huurovereenkomst
 • uw bedrijfsinkomsten en het bedrijfsvermogen
 • jaarcijfers over de laatste 3 jaren
 • het inkomen en vermogen van uw gezin

Krijgt u een uitkering? Dan ziet u hieronder wanneer wij de uitkering volgens planning aan uw bank overmaken. Let op: het kan 1 of 2 werkdagen duren voor het geld op uw rekening staat. Dat is afhankelijk van uw bank. Vraag altijd eerst bij uw bank na of uw uitkering al is bijgeschreven. De uitkeringsspecificatie ontvangt u ook rond deze datum.

 • vrijdag 25 januari 2019
 • woensdag 27 februari 2019
 • woensdag 27 maart 2019
 • vrijdag 26 april 2019
 • maandag 27 mei 2019
 • donderdag 27 juni 2019
 • vrijdag 26 juli 2019
 • dinsdag 27 augustus 2019
 • vrijdag 27 september 2019
 • vrijdag 25 oktober 2019
 • woensdag 27 november 2019