Individuele studietoeslag

Kunt u wel werken, maar heeft u op dit moment geen baan waarmee u minstens het minimumloon verdient? Dan kunt u Individuele studietoeslag aanvragen. Met een afgeronde studie versterkt u uw positie op de arbeidsmarkt. Binnen een periode van 12 maanden kunt u eenmalig in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag. De toeslag wordt in één keer uitbetaald.

Individuele studietoeslag aanvragen U logt in met DigiD

U kunt in aanmerking komen voor de individuele studietoeslag als u aan een aantal voorwaarden voldoet. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft recht op studiefinanciering of Wet Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
 • U heeft geen eigen vermogen dat hoger is dan het drempelbedrag
 • Er is vastgesteld dat u met fulltime werken/ voltijds werken niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, maar u kunt wel werken. U mag niet ook in aanmerking komen voor de landelijke studieregeling Wajong (uitkering voor mensen die op jonge leeftijd ziek worden of een handicap krijgen). Het UWV voert deze landelijke regeling uit.

U moet tijdens de aanvraag een aantal documenten uploaden. Deze moeten in pdf/jpg/jpeg, doc/docx formaat zijn. Maximaal mag het bestand 10 MB zijn.

Zorg ervoor dat u alle documenten die wij nodig hebben digitaal beschikbaar hebt. U kunt ze dan sneller uploaden bij het formulier. Hebt u deze gegevens en documenten niet digitaal beschikbaar? Dan duurt het langer om het formulier in te vullen. Het kan zijn dat uw toegang via DigiD wordt verbroken. Dit gebeurt vanwege de veiligheid.

De volgende documenten moet u altijd uploaden bij uw aanvraag:

 • Voor- en achterkant identiteitsbewijs of verblijfsvergunning. Dit moet van u en uw eventuele partner. Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs.
 • Brief van het CAK waarop de eigen bijdrage WMO staat.
 • Kopie van uw bankpas of bankafschrift. Dit is nodig van het rekeningnummer waarop u de tegemoetkoming wilt ontvangen. De naam en het rekeningnummer moeten te zien zijn.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, maar geen ZandvoortPas

Dan moet u de volgende documenten ook uploaden:

 • Bewijs van de kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Geen ZandvoortPas en geen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Dan moet u de volgende documenten ook uploaden:

 • Laatste loonstrook en/of uitkeringsoverzicht van uw werk en/of uitkering. Dit is ook nodig als u een pensioen ontvangt, geld van een verzekering of alimentatie. Ook moet u papieren inleveren van al uw andere inkomsten. Bent u zelfstandige? Bel dan met team Minima om te vragen wat u dan moet inleveren.
 • Toekenningsbrief van uw uitkering, pensioen en/of verzekering.
 • Laatste bankafschrift van al uw betaal- en spaarrekeningen van u, uw eventuele partner en kinderen tot 18 jaar. Let erop dat het saldo er duidelijk op staat.
 • Papieren van uw eigen huis, auto, boot, caravan, waardepapieren, bitcoins, positief saldo op uw creditcard, PayPal, waardevolle sieraden en al het andere vermogen.
 • Als u een voorlopige teruggave van de Belastingdienst krijgt moet u hierover papieren inleveren.
 • Als u schulden hebt moet u de laatste rekening of herinnering hiervan opsturen. Hierin moet staat hoe hoog uw schuld is.

Vermogen

Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag moet uw vermogen onder een bepaalde drempel blijven.

Gehuwden/samenwonenden € 12.590
Alleenstaande ouder € 12.590
Alleenstaande € 6.295

Inkomen

Er zijn geen inkomensgrenzen voor deze regeling.

 • Voor alleenstaande € 2.815
 • Voor een alleenstaande ouder € 3.022
 • Bedragen voor gehuwden is € 2.815 per persoon.

Op de website Bereken uw recht kunt u uitrekenen of u recht heeft op de individuele inkomenstoeslag en andere gemeentelijke regelingen.

Bereken uw recht

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.
Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Minima. U belt hiervoor met telefoonnummer 14 023.