Iepziekte

Om verspreiding van de iepziekte te voorkomen is het belangrijk dat u het meldt als u een zieke iep ziet. Het gaat om bomen in uw eigen tuin en bomen in de openbare ruimte. Een zieke iep moet zo snel mogelijk worden verwijderd.

Voor het melden van een zieke iep of voor vragen over zieke iepen kunt u contact opnemen met Spaarnelanden via telefoonnummer 023 7517200.

Een zieke iep is te herkennen aan de scheve (asymmetrische) bladvoet. Beide bladhelften beginnen niet op dezelfde plaats aan het bladsteeltje. Normaal gesproken is het blad midden in de zomer fris en groen. De bladeren van een aangetaste iep krijgen dan al herfstkleuren. Het blad verkleurt naar geel tot bruin en valt af. Het begint met één tak en kan zich in een paar weken verspreiden over de gehele kroon. Kenmerkend voor een zieke iep zijn kale takken met nog 1 of 2 verdorde blaadjes aan de uiteinden, de zogenaamde vaantjes.

Heeft u een zieke iep in uw tuin of vermoedt u dat de iep ziek is? Neem dan contact op met Spaarnelanden. Een boomspecialist komt dan kosteloos langs om de boom te inspecteren. Wanneer er sprake is van iepziekte meldt Spaarnelanden de boom bij de gemeente Zandvoort. U krijgt bericht van de gemeente binnen welke termijn u de zieke boom moet verwijderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het kappen en afvoeren van de zieke iep door een erkend boomverzorgingsbedrijf. Voor het verwijderen van zieke iepen is geen kapvergunning nodig.

Voor vragen of melding van een zieke iep kunt u contact opnemen met Spaarnelanden via telefoonnummer 023 751 7200.

Op de plekken waar iepen zijn gekapt, worden in het nieuwe plantseizoen nieuwe iepen geplant. Er komt een soort terug die geen iepziekte kan krijgen.

Te kappen zieke iepen:

Week 19 augustus 2019

  • Kamerlingh Onnestraat bij nummer 30
  • Flemingstraat bij nummers 342, 346, 350
  • Lorentzstraat bij nummers 301 t/m 387
  • Celsiusstraat bij nummers 102 en 104
  • Curiestraat bij nummer 10
  • Van Lennepweg bij nummers 19, 23, 25 en 27

Van mei tot september vliegen de iepspintkevers uit. De schimmel, die de iepziekte veroorzaakt, wordt overgebracht door de iepspintkevers. De kever zet haar eitjes af in een verzwakte of dode boom of ander iepenhout waar de bast nog omheen zit. Gezonde bomen worden dus met rust gelaten, maar kunnen worden besmet als een boom in de omgeving wordt aangetast. Bijvoorbeeld doordat de wortels contact maken. Ook het transporteren van stukken hout, zoals openhaardhout, kan de ziekte verspreiden. Om verspreiding van de iepziekte te voorkomen, moet een zieke boom zo snel mogelijk worden verwijderd.