Gladheidbestrijding

Gladheid op de weg kan gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert deze situaties te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of door sneeuwschuivers. Het gladheidbestrijdingsprogramma is bedoeld om bij gladheid, sneeuwval en ijzel de (hoofd)wegen zoveel mogelijk schoon en begaanbaar te krijgen en te houden.

Omdat er 's nachts weinig verkeer is, strooien we dan niet of nauwelijks op de fietspaden. De fietspaden die niet worden gestrooid, worden aangeduid met verwijzingsborden.

Lees meer over onze aanpak en de strooiroutes in het Gladheidbestrijdingsplan 2020-2021 (pdf).

Ziet u een gevaarlijke situatie? Bel ons dan op 14 023. Is het minder spoedeisend, dan kunt u uw melding ook online doorgeven. Uw melding wordt afgehandeld volgens de prioriteiten van de gladheidbestrijding.

Melding online doorgeven