Geveltuintjes

Geveltuintjes zijn smalle groenstroken tegen de gevel, direct aan de straatkant. Vooral straten met huizen zonder voortuinen zijn geschikt. Geveltuintjes zijn eenvoudig en goedkoop zelf aan te leggen. Haal een rij stoeptegels weg voor de gevel, stort er tuinaarde en plant de plantjes.

Wilt u een geveltuintje aanleggen? Er zijn een paar punten waar u rekening mee moet houden, voordat u aan de slag gaat met de geveltuin:

 • Er moet genoeg ruimte overblijven voor wandelaars, scootmobielen en kinderwagens
 • U moet een opstaand randje aanleggen om te voorkomen dat het trottoir verzakt
 • De grond blijft eigendom van de gemeente
 • De eigenaar van het pand waaraan de geveltuin grenst moet akkoord zijn met de aanleg
 • De bewoner is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin.

Afmetingen

 • De geveltuin mag maximaal 60 centimeter breed zijn, inclusief opstaand randje en heeft maximaal de gevellengte van de woning of het gebouw
 • U mag maximaal 30 cm diep graven. Bij schade aan kabels en leidingen wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld
 • Het trottoir moet breed genoeg zijn; de doorgang moet na aanleg van de geveltuin minimaal 1,5 meter blijven, ook als er paaltjes en bomen zijn. Bovendien moet de straat te allen tijde voor nood- en hulpdiensten toegankelijk blijven, hiervoor moet de doorgang van de straat altijd minstens 3.50 meter blijven.

Veiligheid

 • Het is verplicht de geveltuin aan te leggen met een opstaand randje (kantopsluiting) van de tegels of klinkers die uit de bestrating zijn weggenomen, of met een andere lage kantopsluiting die maximaal 30 cm hoog is. De opstaande rand voorkomt verzakking van de stoeptegels
 • Begroeiing mag geen overlast en veiligheidsrisico’s voor voorbijgangers, spelende kinderen, mindervaliden en/of buren veroorzaken
 • Openbare verlichting en toebehoren, zoals elektriciteitskastjes, moeten zichtbaar en bereikbaar blijven. Gemeente en nutsbedrijven hebben altijd vrije toegang tot de kabels en leidingen onder de geveltuin. Voor eventuele schade aan de geveltuin kan de gemeente niet verantwoordelijk worden gesteld
 • Bomen op openbare grond moeten goed toegankelijk blijven om eventueel gesnoeid of gekapt te worden
 • Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

Straatbeeld

 • Geveltuinen mogen in elke straat worden aangelegd, maar niet in winkelstraten, bij terrassen of andere uitstallingen
 • Stoeptegels moet u bewaren, zodat de bestrating in oorspronkelijke staat kan worden hersteld. Asfalt mag niet worden opengebroken voor de aanleg van een geveltuin
 • Bomen, breed groeiende struiken en vijvers zijn niet toegestaan. Deze kunnen schade toebrengen aan gebouwen, kabels en leidingen
 • Als de bewoner van het huis met het geveltuintje verhuist, neemt de nieuwe bewoner de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het geveltuintje over. Of de straat moet door de vertrekkende bewoner in oorspronkelijke staat worden hersteld
 • De geveltuin moet als tuintje worden gebruikt. Het mag dus geen opslagplaats worden van fietsen, tegels, en dergelijke
 • De gemeente heeft altijd het recht om bij verwaarlozing of het niet voldoen aan bovenstaande regels te eisen dat de straat in oorspronkelijke staat wordt hersteld.

U kunt het beste planten- en bloemensoorten kiezen die niet te diep wortelen. Daarnaast is het goed mogelijk om voor soorten te kiezen die goed zijn voor insecten, doordat ze bijvoorbeeld nectar en stuifmeel leveren en/of van nature in ons land voorkomen. Wilt u nog iets extra’s doen? Zorg er dan voor dat u bij uw keuze van plantensoorten het hele jaar bloeiende planten staan. Dit ziet er niet alleen leuk uit, maar hierdoor is er ook het hele jaar voedsel voor insecten aanwezig.

Achillea millefolium

Duizendblad

Armeria maritima

Engels gras

Crepis capillaris

Klein streepzaad

Erodium cicutarium

Gewone reigersbek

Galium verum

Geel walstro

Hypochaeris radicata

Gewoon biggenkruid

Jasione montana

Zandblauwtje

Leontodon autumnalis

Vertakte leeuwentand

Linaria vulgaris

Vlasbekje

Lotus corniculatus

Gewone rolklaver

Sedum acre

Muurpeper

Trifolium arvense

Hazenpootje