Geluid werkzaamheden nacht en weekend

Moet u tussen 7 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends of in het weekend bouwactiviteiten of werkzaamheden aan de weg uitvoeren? Dan veroorzaakt u misschien geluidsoverlast voor omwonenden of de omgeving. U heeft dan een ontheffing nodig. Op het aanvraagformulier geeft u aan welke geluidsoverlast de omwonenden kunnen verwachten. Overschrijden de werkzaamheden een bepaald geluidsniveau? Dan eist de gemeente aanvullende maatregelen. Uiterlijk 8 weken voor de start van de werkzaamheden vraagt u de ontheffing digitaal aan.

Geluidsontheffing aanvragen U logt in met DigiD of eHerkenning

 • Het gaat om werkzaamheden die u om dringende redenen niet overdag kunt uitvoeren
 • U voert de werkzaamheden niet alleen uit economisch belang 's nachts of in het weekend uit
 • De ontheffing is geen reden om meer overlast te veroorzaken dan nodig is. De politie mag altijd optreden bij overlast.
 • Er kunnen aanvullende maatregelen geëist worden als op een gevel van een woning een langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT > 45 dB(A) en/of maximale geluidsniveau Lmax > 65 dB(A) van toepassing is.

Stuur het formulier inclusief alle bijlagen minimaal 8 weken voor aanvang van de weekend en nacht werkzaamheden op. Lukt dit niet? Dan kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen.  

Bij uw aanvraag moet u een aantal documenten uploaden (.pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx met een maximale grootte van 10 MB per document):

 • Alle geluidsberekeningen
 • Overzichtstekening op schaal met daarop: 
  • de afmetingen van het terrein 
  • de geluidsniveaus
  • verkeersmaatregelen (borden, afzettingen en inzet verkeersregelaars), als er geen verkeersplan nodig is. 

De volgende documenten hoeft u niet altijd mee te sturen. Het hangt af van de activiteiten tijdens de werkzaamheden:

 • Verkeersplan: Moet u de weg geheel of gedeeltelijk afzetten en zijn er omleidingsroutes nodig? Dan moet u in een verkeersplan duidelijk aangeven op welke wijze en met welke middelen u de veiligheid van het verkeer waarborgt. In het verkeersplan geeft u onder andere aan waar u hekken of borden plaatst en hoe omleidingsroutes lopen. Heeft u geen omleidingsroutes dan mag u de verkeersmaatregelen (borden, afzettingen en inzet verkeersregelaars) in de overzichtstekening intekenen. 
 • Voor een wegafsluiting waarbij u voorwerpen op de openbare weg gaat plaatsten heeft u een ontheffing plaatsen voorwerpen op openbare weg nodig.

Voor de aanvraag van de geluidsontheffing betaalt u € 84,90.

Bij beoordelingsniveau LAr,LT boven 45 dB(A) en/of een maximaal geluidsniveau Lmax boven 65 dB(A) moet u extra maatregelen nemen. Afhankelijk van het geluidsniveau moet u hierbij denken aan:

 • verplaatsen van de werkzaamheden naar overdag
 • gebruiken van geluidsarme(re) apparatuur en/of plaatsen van geluidschermen
 • duidelijk communiceren met omwonenden over de te verwachten overlast
 • bekendmaken klachtennummer of aanbieden alternatieve slaapplaatsen.