Geluid werkzaamheden nacht en weekend

Moet u tussen 7 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends of in het weekend bouwactiviteiten of werkzaamheden aan de weg uitvoeren? Dan veroorzaakt u misschien geluidsoverlast voor omwonenden of de omgeving. U heeft dan een ontheffing nodig. Op het aanvraagformulier geeft u aan welke geluidsoverlast de omwonenden kunnen verwachten. Overschrijden de werkzaamheden een bepaald geluidsniveau? Dan eist de gemeente aanvullende maatregelen. U vraagt de ontheffing schriftelijk aan.

Geluidsontheffing aanvragen Uiterlijk 8 weken voor de start van de werkzaamheden stuurt u het volledig ingevulde formulier met bijlagen op

  • Het gaat om werkzaamheden die u om dringende redenen niet overdag kunt uitvoeren
  • U voert de werkzaamheden niet alleen uit economisch belang 's nachts of in het weekend uit
  • De ontheffing is geen reden om meer overlast te veroorzaken dan nodig is. De politie mag altijd optreden bij overlast.
  • Er kunnen aanvullende maatregelen geëist worden als op een gevel van een woning een langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT > 45 dB(A) en/of maximale geluidsniveau LAmax > 65 dB(A) van toepassing is.

Voor de aanvraag van de geluidsontheffing betaalt u € 83,75.

Bij beoordelingsniveau LAr,LT boven 45 dB(A) en/of een maximaal geluidsniveau Lmax boven 65 dB(A) moet u extra maatregelen nemen. Afhankelijk van het geluidsniveau moet u hierbij denken aan:

  • verplaatsen van de werkzaamheden naar overdag
  • gebruiken van geluidsarme(re) apparatuur en/of plaatsen van geluidschermen
  • duidelijk communiceren met omwonenden over de te verwachten overlast
  • bekendmaken klachtennummer of aanbieden alternatieve slaapplaatsen.