Gehandicaptenparkeerplaats

Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurder) heeft u een auto en bent u bestuurder van deze auto? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen in de buurt van uw woonadres. Alleen u mag uw auto daar neerzetten.

Voor meer informatie of hulp bij de aanvraag kunt u terecht bij team Vergunningverlening.

Aanvragen, wijzigen of beëindigen gehandicaptenparkeerplaats

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als:

 • u een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder hebt
 • u geen eigen parkeerplaats heeft of deze eenvoudig kunt laten aanleggen
 • u geen eigen parkeergarage of garagebox heeft
 • u eigenaar bent van de auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig (het voertuig moet op uw woonadres geregistreerd staan)
 • de parkeerdruk in de omgeving van uw woning zodanig hoog is, dat u uw auto vaak op meer dan 100 meter van uw woning moet parkeren.

Overleg van tevoren met uw buren. Het is goed als zij weten dat u een gehandicaptenparkeerplaats gaat aanvragen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Heeft u een lease- of huurauto? Stuur een kopie van het contract mee.

Aan de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken zijn de volgende kosten verbonden:

 • aanvraag gehandicaptenparkeerplaats € 313,15.
 • aanvraag verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats (verhuizing) € 145.
 • aanvraag vergroting van gehandicaptenparkeerplaats (bijvoorbeeld voor ruimte voor een rolstoel), per meter € 68,55.

Kwijtschelding leges gehandicaptenparkeren

 • Als u de belastingaanslag niet kunt betalen, kunt u misschien kwijtschelding krijgen
 • Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen
 • Kwijtschelding kunt u aanvragen via de Gemeente Belastingen Kennemerland Zuid (GBKZ). Zie link https://www.gbkz.nl/kwijtschelding-belastingen/

In Zandvoort is een aantal algemene en gereserveerde gehandicaptenparkeervakken. Deze herkent u aan het verkeersbord met de witte P en het rolstoelsymbool. In heel Zandvoort zijn zo'n 45 van deze parkeerplaatsen. Op de boulevards zijn er ongeveer 15 en in het centrum rond de 10.

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u de eerste 2 uur gratis parkeren op alle parkeervakken in Zandvoort. In het centrum geldt een maximale parkeerduur van 2 uur.

Buiten het centrum moet u na 2 uur betalen bij een parkeermeter, of een parkeer- of bezoekersvergunning in uw auto kunnen tonen. U bent verplicht uw aankomsttijd aan te geven met een parkeerschijf.

Bezitters van een gehandicaptenparkeerplaats hoeven niet te betalen om op hun plek te kunnen parkeren. Zij hebben ook geen parkeervergunning nodig.

Voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, wonen, zorg en ondersteuning kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt.

Sociaalwijkteam Zandvoort

Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo (Rijksoverheid.nl)