Gehandicaptenparkeerplaats

Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurder), heeft u een auto en bent u bestuurder van deze auto? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen in de buurt van uw woonadres. Alleen u mag uw auto daar neerzetten. U moet in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart om een gehandicaptenparkeerplaats te kunnen aanvragen. De aanvraag voor een gehandicaptenkaart zelf is niet voldoende.

Aanvragen, wijzigen of beëindigen gehandicaptenparkeerplaats U logt in met DigiD

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als:

 • u een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder hebt, die 5 jaar geldig is
 • u geen eigen parkeerplaats heeft of deze eenvoudig kunt laten aanleggen
 • u geen eigen parkeergarage of garagebox heeft
 • u eigenaar bent van de auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig (het voertuig moet op uw woonadres geregistreerd staan)
 • de parkeerdruk in de omgeving van uw woning zodanig hoog is, dat u uw auto vaak op meer dan 100 meter van uw woning moet parkeren.

Overleg van tevoren met uw buren. Het is goed als zij weten dat u een gehandicaptenparkeerplaats gaat aanvragen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bij uw subsidieaanvraag moet u de volgende stukken uploaden (pdf, jpg/jpeg, doc/docx formaat met maximale grootte van 10Mb per document):

 • Heeft u een lease- of huurauto? Stuur een kopie van het contract mee.
 • Een foto of tekening om de gewenste plek van de GPP aan te geven.
  De gemeente onderzoekt of de door u opgegeven locatie geschikt is als gehandicaptenparkeerplaats. Als het mogelijk is, kan de GPP op uw voorkeurslocatie komen.

Aan de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken zijn de volgende kosten verbonden:

 • aanvraag gehandicaptenparkeerplaats € 322.
 • aanvraag verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats (verhuizing) € 149.
 • aanvraag vergroting van gehandicaptenparkeerplaats (bijvoorbeeld voor ruimte voor een rolstoel), € 70,70.

Aan het aanpassen van een kenteken zijn geen kosten verbonden.

Kwijtschelding leges gehandicaptenparkeren

Als u de belastingaanslag niet kunt betalen, kunt u misschien kwijtschelding krijgen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Kwijtschelding kunt u aanvragen via de Gemeente Belastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)

In Zandvoort is een aantal algemene en gereserveerde gehandicaptenparkeervakken. Deze herkent u aan het verkeersbord met de witte P en het rolstoelsymbool. In heel Zandvoort zijn zo'n 45 van deze parkeerplaatsen. Op de boulevards zijn er ongeveer 15 en in het centrum rond de 10.

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u de eerste 2 uur gratis parkeren op alle parkeervakken in Zandvoort. In het centrum geldt een maximale parkeerduur van 2 uur.

Buiten het centrum moet u na 2 uur betalen bij een parkeermeter, of een parkeer- of bezoekersvergunning in uw auto kunnen tonen. U bent verplicht uw aankomsttijd aan te geven met een parkeerschijf.

Bezitters van een gehandicaptenparkeerplaats hoeven niet te betalen om op hun plek te kunnen parkeren. Zij hebben ook geen parkeervergunning nodig.

Ik heb nog geen gehandicaptenparkeerkaart. Kan ik al een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen?

U kunt de GPP aanvragen als u een gehandicaptenparkeerkaart in uw bezit heeft.

Mijn kenteken wijzigt. Wat moet ik nu doen?

Vul het aanvraagformulier in en stuur deze naar ons op. Wij informeren de parkeercontroleurs over de wijziging. We kunnen de wijziging pas volledig afhandelen, als u het kenteken heeft kenteken overgeschreven. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Mijn ouder/partner is overleden en de GPP kan verwijderd worden. Wat moet ik nu doen?

Vul het aanvraagformulier “Aanvraag Gehandicaptenparkeerplaats” in en stuur deze naar ons op. Wij zorgen dat de GPP verwijderd wordt. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Mijn partner is overleden en nu wil ik zelf de GPP gebruiken. Wat moet ik nu doen?

 • Ik heb al een geldige gehandicaptenparkeerkaart-bestuurder

Stuur een e-mail naar gehandicaptenparkeerplaats@zandvoort.nl. U vermeldt in uw e-mail uw voornamen, achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum en dat u de GPP overneemt. Wij zorgen dat uw gegevens in ons systeem komen. U hoeft hiervoor niet te betalen.

 • Ik heb nog geen gehandicaptenparkeerkaart-bestuurder

U moet de gehandicaptenparkeerkaart meteen aanvragen. De GPP wordt niet verwijderd totdat duidelijk is of uw aanvraag is goedgekeurd of niet.

Krijgt u de kaart toegewezen, dan stuurt u ons een e-mail dat u de GPP  overneemt. Vermeld uw voornamen, achternaam, adres, woonplaats en geboortedatum. Wij zorgen dat uw gegevens in ons systeem komen. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Krijgt u de kaart niet toegewezen? Dan wordt de GPP  verwijderd. U hoeft hiervoor niet te betalen.
Gaat u in bezwaar tegen de afwijzing? De GPP wordt niet verwijderd voordat het besluit op uw bezwaar bekend is.

Op basis van het rapport van de keuringsarts (en eventuele extra keuring) beoordelen we of u in aanmerking komt voor een GPP. Tijdens dit onderzoek wordt de GPP niet verwijderd.

Als u de GPP  mag houden dan zorgen wij dat uw gegevens in ons-systeem komen. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Als u de GPP niet mag houden, dan zorgen wij ervoor dat deze verwijderd wordt. U hoeft hiervoor niet te betalen.

 • Ik heb een geldige gehandicaptenparkeerkaart-passagier

U kunt ons een e-mail sturen dat u de GPP wilt overnemen. Vermeld u voornamen, achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum en einddatum van de gehandicaptenparkeerkaart. Op basis van het rapport van de keuringsarts (en eventuele extra keuring) beoordelen of u in aanmerking komt voor een GPP. Tijdens dit onderzoek wordt de GPP niet verwijderd.
Als u de GPP mag houden dan zorgen wij dat uw gegevens in ons-systeem komen. U hoeft hiervoor niet te betalen. 
Als u de GPP niet mag houden, dan zorgen wij ervoor dat de GPP verwijderd wordt. U hoeft hiervoor niet te betalen. 

Mijn GPP is te klein, Wat moet ik nu doen?

Vul het aanvraagformulier “Aanvraag Gehandicaptenparkeerplaats”  in en stuur deze naar ons op. Wij beoordelen uw aanvraag. Een GPP kan vergroot worden als u een aangepast voertuig heeft of krijgt en de huidige GPP te klein is om in/uit de auto te stappen. Soms is het nodig om de GPP  naar een andere locatie te verhuizen.

Aan het wijzigen van de afmetingen van de GPP zijn voor u kosten verbonden.

De belijning van mijn  GPP is slecht zichtbaar. Wat moet ik nu doen?

Stuur een e-mail naar gehandicaptenparkeerplaats@zandvoort.nl  en geef aan dat de belijning van uw GPP slecht zichtbaar is. Vermeld uw achternaam, adres, woonplaats, kenteken en telefoonnummer. Er komt dan iemand naar uw GPP om te kijken wat er nodig is. Hiervoor met u betalen.

Ik wil mijn GPP op een andere locatie. Wat moet ik nu doen?

Vul het aanvraagformulier “Aanvraag Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken”  in en stuur deze naar ons op. Kies hierbij de optie: verhuizen.

Aan het verhuizen van de GPP zijn voor u kosten verbonden.

Ik heb een laadpaal nodig voor mijn elektrische auto. Wat moet ik nu doen?

Lees meer op de pagina Laadpaal elektrische auto

Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Stel uw vraag dan via het online Informatieformulier vergunningen, ontheffingen en meldingen. U kunt inloggen met DigiD of E-Herkenning. 

Wilt u documenten uploaden? U kunt .pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx uploaden met een maximale grootte van 10 MB per document. 

Voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, wonen, zorg en ondersteuning kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt. Wilt u hulp bij het invullen van het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam. 


Sociaal Wijkteam Zandvoort

Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo (Rijksoverheid.nl)

Gerelateerde onderwerpen