Exploitatievergunning

Wilt u een openbare inrichting (horeca, restaurant, coffeeshop, shisha lounge, ijssalon etc.) starten of overnemen? Dan heeft u soms een exploitatievergunning nodig.

De exploitatievergunning stelt eisen aan uw onderneming, uw personeel en de manier waarop u overlast voor de omgeving voorkomt. Voor elke vestiging moet u een aparte vergunning aanvragen. Soms moet u ook een milieumelding doen of een milieuvergunning aanvragen.

Maak via de button een afspraak om de aanvraag persoonlijk in te leveren. Een medewerker belt u dan om een datum te plannen.

Afspraak aanvraag Exploitatievergunning

Een exploitatievergunning is nodig voor openbare inrichting zoals een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, lunchroom, ijssalon, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis, shisha lounge of coffeeshop.

U heeft geen exploitatievergunning nodig als u:

 • een Alcoholvergunning heeft (aangevraagd) voor het schenken van alcoholhoudende dranken
 • een winkel heeft met als nevenactiviteit horeca
 • een zorginstelling heeft
 • een museum heeft
 • een bedrijfskantine of bedrijfsrestaurant heeft
 • een openbare inrichting heeft die alleen geopend is tussen 7.00 en 19.00 uur.

Uw aanvraag inleveren

Op uw afspraak moet u de volgende formulieren met bijlagen meenemen:

 • volledig ingevuld aanvraagformulier
 • kopie geldig legitimatiebewijs van de leidinggevenden
 • ingevuld Bibob-formulier
 • alle gevraagde documenten (in kopie)
 • uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor horeca-inrichtingen (maximaal 3 maanden oud)

Aanvraagformulier exploitatievergunning (pdf)

Bibob-vragenformulier (pdf)

 • aanvraag exploitatievergunning: € 510,05
 • bijschrijven 1 leidinggevende: € 133,30
 • bij wijziging van meer dan 1 leidinggevende, wordt het tarief verhoogd met 30% per persoon die in de aanvraag genoemd wordt
 • bijschrijven terras: € 136,60

U moet het pand gebruiken zoals in het bestemmingsplan staat beschreven.

De vergunninghouder en de leidinggevende mogen niet:

 • onder curatele staan of uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet zijn
 • ooit strafrechtelijk veroordeeld zijn
 • jonger zijn dan 18 jaar.

Er moet tijdens de openingsuren altijd een leidinggevende in de inrichting aanwezig zijn.

Uw bedrijf kan meldings- of vergunningplichtig zijn. Met de vragenlijst in de Activiteitenmodule kunt u achterhalen of u een milieumelding of milieuvergunning nodig heeft. U kunt de melding of vergunning direct aanvragen met de AIM module.

Milieumelding doen (AIM module)

Het bijschrijven of verwijderen van leidinggevenden geeft u door met het online formulier Wijziging leidinggevenden, u logt in met DigiD of eHerkenning. U hoeft hiervoor niet persoonlijk langs te komen in de publiekshal.

U moet voor iedere leidinggevende de volgende stukken uploaden (pdf, jpg/jpeg, doc/docx formaat met maximale grootte van 10Mb per document):

 • Een kopie geldig legitimatiebewijs
 • Kopie van het SVH diploma
 • Bijlage met toestemming van de leidinggevende(n) voor screening, voorzien van handtekening(en)

Wijziging van leidinggevende of terras

Als u al een exploitatievergunning heeft, kunt u een wijziging van leidinggevende of terras schriftelijk doorgeven. Een wijziging in de leidinggevenden geeft u aan bij vraag 8 op het aanvraagformulier.

Stuur het aanvraagformulier naar:
Gemeente Haarlem
Afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Wijziging van pand of onderneming

De vergunning heeft betrekking op het pand. U moet de exploitatievergunning opnieuw aanvragen als iets verandert aan het pand. Bijvoorbeeld bij wijziging van de inrichting (bouwtechnisch). Ook als de ondernemingsvorm wijzigt, vraagt u opnieuw een exploitatievergunning aan.

Formulier wijziging (pdf)

De gemeente kan een exploitatievergunning intrekken als:

 • de omstandigheden of inzichten waarop een exploitatievergunning is verleend zo zijn gewijzigd, dat een situatie is ontstaan die een ontoelaatbare aantasting van het woon- en leefklimaat in de naaste omgeving veroorzaakt
 • de houder niet langer voldoet aan de gestelde eisen
 • als in de betrokken inrichting iets is gebeurd waardoor het van kracht blijven van een exploitatievergunning gevaar op zou leveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • de inrichting is geopend zonder de aanwezigheid van een leidinggevende zoals vermeld op de bijlage behorende bij de vergunning.

De exploitatievergunning vervalt als:

 • een nieuwe exploitatievergunning in hetzelfde pand is verleend
 • er gedurende 3 maanden geen gebruik wordt gemaakt van de exploitatievergunning en er geen sprake is van overmacht.

Wet Bibob (Dienst Justis)

Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Stel uw vraag dan via het onlineInformatieformulier vergunningen, ontheffingen en meldingen. U kunt inloggen met DigiD of eHerkenning.

Wilt u documenten uploaden? U kunt .pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx uploaden met een maximale grootte van 10 MB per document.

Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 10 werkdagen contact met u op.

Gerelateerde onderwerpen