Erkenning en ouderlijk gezag

Verwacht u een kind en bent u niet met uw partner getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? De moeder heeft automatisch ouderlijk gezag. De vader of duomoeder moet eerst het kind erkennen om ouderlijk gezag te krijgen. De erkenning regelt u bij de gemeente. U vult eerst het online formulier in. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Daarna maakt u binnen 2 weken een afspraak bij de centrale balie voor de erkenning via het telefoonnummer 14 023. Voor de erkenning van uw ongeboren of geboren kind moet u samen naar de centrale balie komen. Als de vader of duomoeder al een eerder kind uit dezelfde relatie erkend heeft, kan hij of zij de erkenning alleen doen. Hij of zij heeft wel een toestemmingsverklaring tot erkenning van een kind van de moeder nodig. Deze kan online ingevuld worden.

Toestemming erkenning U logt in met DigiD

  • Voor de erkenning van uw kind komt u samen naar de publiekshal. U neemt allebei een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument)
  • Heeft de vader of de duomoeder al een eerder kind uit dezelfde relatie erkend? Dan kan hij of zij de erkenning alleen doen. Hij of zij neemt het legitimatiebewijs van de moeder mee.

U kunt ouderlijk gezag schriftelijk aanvragen of online via Rechtspraak.nl. Voor een online aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig. De (meerderjarige) moeder waaruit het kind wordt geboren, heeft automatisch ouderlijk gezag.

  • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft u automatisch samen het ouderlijk gezag over de kinderen die binnen het huwelijk worden geboren, en over de kinderen die vóór het huwelijk door de man of de duomoeder zijn erkend
  • Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Wilt u samen het ouderlijk gezag over uw kind(eren)? Dan moet de vader of de duomoeder het kind eerst erkennen. Door de erkenning van het kind bent u nog niet de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet u eerst ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.

Ouderlijk gezag aanvragen (Rechtspraak.nl)

Ouderlijk gezag (Rijksoverheid.nl)

Wat is gezamenlijk gezag? (Rechtspraak.nl)

  • Wordt een kind geboren uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap tussen een man en een vrouw? Erkenning door de vader is dan niet nodig. Het kind krijgt automatisch de naam van de vader. Tenzij de naam van de moeder wordt gekozen. Alle kinderen die uit deze relatie worden geboren, krijgen dezelfde achternaam.
  • Wordt een kind geboren uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap tussen twee vrouwen? De vrouwen kunnen samen moeder worden, als zij bij de geboorteaangifte een verklaring overleggen van de stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.
  • Een Nederlandse gehuwde man kan een kind bij een ongehuwde vrouw erkennen.

Bij de erkenning kunt u ook naamskeuze doen. U kunt voor uw 1e kind kiezen of het de achternaam van de moeder, de vader of de duomoeder krijgt.
Als u tegelijk met de erkenning naamskeuze wilt doen, moet de moeder aanwezig zijn bij de erkenning.

Geboorteaangifte en keuze achternaam kind (Rijksoverheid.nl)

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap en is de moeder geen Nederlandse, maar heeft de vader of de duomoeder wel de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt het kind onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit.

Kind krijgt niet de Nederlandse nationaliteit

Als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit krijgt, dan geldt voor het kind de Vreemdelingenwet. Het moet dan altijd in het bezit zijn van een verblijfsvergunning. U kunt voor uw kind geen Nederlands paspoort aanvragen. Een niet-Nederlands kind valt onder het naamrecht van zijn of haar eigen land. Dat kan afwijken van het Nederlandse naamrecht. Naamskeuze is vaak niet mogelijk.

Gerelateerde onderwerpen