Duurzaam Zandvoort

De gemeente Zandvoort is een kleine gemeente met grote kwaliteiten: het dorp, het strand, de duinen en het circuit. Om deze kwaliteiten nu en in de toekomst te kunnen behouden werkt de gemeente Zandvoort aan 4 duurzame thema's: meer duurzame energie, Zandvoort altijd bereikbaar, meer hergebruiken en Zandvoort groener. De gemeente Zandvoort heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, samen met de rest van Nederland. Ook uw hulp is nodig. Op deze pagina leest u wat u, als inwoner, kunt doen.

De gemeente Zandvoort heeft de ambitie in 2050 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat er zo min mogelijk energie gebruikt wordt. De energie die gebruikt wordt komt uit hernieuwbare bronnen als zon of wind.

De gemeente onderzoekt hoe haar gebouwen energieneutraal kunnen worden. Op het gemeentehuis en op de Remise liggen bijvoorbeeld al zonnepanelen. Nieuwbouw wordt niet meer op aardgas aangesloten.

Wilt u zelf ook energiekosten besparen in huis of in uw bedrijf? Wilt u zelf schone energie opwekken op uw eigen dak? De gemeente helpt u graag.

Energiebesparing voor bewoners

Op de website van het Duurzaam Bouwloket vindt u grote en kleine maatregelen, bijvoorbeeld voor isolatie. Het Duurzaam Bouwloket heeft ook informatie voor VvE’s.

Doe de check of u in aanmerking komt voor subsidie.

Benieuwd naar voorbeelden van duurzaam wonen? Bij de Nationale Duurzame Huizenroute vindt u huiseigenaren in de buurt die hun ervaringen delen.

Energiebesparing voor ondernemers

Op de website van de Omgevingsdienst IJmond vindt u informatie over energiebesparing voor ondernemers.

Check of uw installaties efficiënter ingesteld kunnen worden met de gratis datalogger van ODIJ. U kunt vaak direct energie besparen.

Verbruikt uw onderneming per jaar 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of meer? Dan moet u voldoen aan de energiebesparingsverplichting van de Rijksoverheid. Met de wetchecker kunt u zien of uw onderneming onder deze verplichting valt.

Lees meer over duurzaam ondernemen op het Ondernemersplein.

Energie in de regio

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio op zoek gaat naar locaties waar het mogelijk is zonne- en windenergie op te wekken. Zo ook in onze regio IJmond/ Zuid-Kennemerland. Samen maken we een Regionale Energie Strategie (RES) om stap voor stap over te gaan op duurzame energie en warmte. Er is nu een concept-Regionale Energiestrategie (RES) voor energieregio Noord-Holland Zuid klaar. Het is een eerste stap op weg naar definitieve keuzes voor locaties van duurzame elektriciteit en warmte. De concept-RES Noord-Holland Zuid vindt u op de website energieregiohz.nl.

Zandvoort is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, de fiets en de auto. De gemeente wil dit graag zo houden maar moedigt tegelijkertijd duurzaam vervoer aan. Daarom wil de gemeente Zandvoort de mogelijkheden voor openbaar vervoer, fiets en elektrisch rijden verbeteren. Dat zorgt bijvoorbeeld voor schonere lucht.

Openbaar vervoer

Zandvoort heeft als enige badplaats in Nederland een directe treinverbinding.

(Elektrische) fiets

Wilt u met de fiets van en naar Zandvoort, bekijk de fietsrouteplanner. Op fietsoplaadpunten.nl vindt u een overzicht oplaadpunten voor de elektrische fiets.

Elektrische auto

Heeft u een elektrische auto en zoekt u een laadpaal? Bekijk het overzicht op oplaadpunten.nl. Lees meer over het aanvragen van een laadpaal bij u in de buurt. Benieuwd of een elektrische auto iets voor u is? Doe de check.

Meer informatie over duurzaam reizen vindt u bij Milieu Centraal.

De gemeente Zandvoort heeft de ambitie een kringloop economie (circulaire economie) te worden. Dat betekent dat we zo min mogelijk afval produceren. Het afval dat we wel produceren gooien we niet weg, maar gebruiken we opnieuw, als grondstof. Zwerfafval komt in Zandvoort al snel terecht in zee of in de duinen, dat is schadelijk voor natuur en dieren. In een kringloop economie gebruiken we minder grondstoffen en blijft onze omgeving schoner en gezonder.

Afval

De gemeente investeert in slimme vuilnisbakken in de openbare ruimte. Samen met Spaarnelanden zetten we in op Duurzaam Afval Beheer zodat het opgehaalde afval nuttig kan worden hergebruikt.

De gemeente ondersteunt maatschappelijke organisaties die producten maken van opgehaald zwerfafval, bijvoorbeeld Juttersgeluk.

Hergebruiken

Zelf meedoen met de kringloop economie? Spullen die nog goed zijn, maar waar u vanaf wilt, kunt u brengen naar kringloopwinkel het Pakhuis (Seinpostweg 2) of de Ruilwinkel van Sinkel (Haltestraat 17a). OOK Zandvoort organiseert een paar keer per jaar Herstel het Samen. Op deze middagen kunt u elektrische apparaten meenemen voor kleine reparaties.

Lees meer over hergebruiken op Milieu Centraal.

Het klimaat verandert, hierdoor is het weer minder stabiel. Regenbuien zijn heftiger en periodes van droogte duren langer. De gemeente Zandvoort bereidt zich zo goed mogelijk voor op deze extremere weersomstandigheden. Dit heet klimaatadaptie; het aanpassen aan veranderingen in het klimaat.

Wateroverlast

De gemeente legt speciale infiltratieriolen aan, dat zijn aparte riolen voor regenwater. In deze speciale rioolbuizen zitten gaten waardoor het regenwater de grond in kan. Ook probeert de gemeente waar mogelijk tegels weg te halen, zodat regenwater direct de grond in kan.

Natuurgebied

Zandvoort is omringd door natuurgebied. De gemeente werkt samen met andere organisaties om deze gebieden groen en gezond te houden. Lees meer over duurzaam natuurbeheer op de website van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Eigen tuin

U kunt uw tuin groener maken door tuintegels weg te halen. Hierdoor kan het regenwater makkelijker weg. Ook kunt u een regenton neerzetten. Kijk voor meer informatie en voorbeelden op Huisjeboompjebeter. Of leg een geveltuintje aan.

Heeft u een goed idee voor een groenere en gezelligere buurt? Lees de spelregels en meld uw idee aan.

Heeft u vragen of heeft u ideeën over duurzaamheid in Zandvoort? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via e-mail info@zandvoort.nl, telefonisch 14 023, Facebook of Instagram.