Corona Stimuleringssubsidie

Er is maximaal € 100.000 beschikbaar voor  van corona-initiatieven in de gemeente Zandvoort. Ondernemers(collectieven), maatschappelijke organisaties, bewoners(collectieven) en verenigingen kunnen de subsidie aanvragen. Collectieven kunnen maximaal € 10.000 aanvragen. Individuele aanvragers maximaal € 1.000. De subsidie loopt tot en met 31 december 2022.

De Corona Stimuleringssubsidie is voor initiatieven van ondernemers, bewoners of een maatschappelijke organisatie die bijvoorbeeld

 • corona-proof activiteiten ontwikkelen of voor noodzakelijke veranderingen zorgen om de onderneming/organisatie/activiteiten aan te passen aan de anderhalve-meter-economie.
 • een collectieve aanpak  hebben om het ondernemersklimaat van de gemeente Zandvoort structureel kan versterken. 
 • een bijdrage kunnen vormen voor de leefbaarheid, de sociale samenhang of de veiligheid van een gebied.

Voor deze initiatieven gelden de volgende voorwaarden:

 • Het corona-initiatief heeft nog niet plaatsgevonden en diensten/producten zijn nog niet (in)gekocht.
 • Heeft uw corona-initiatief invloed op de omgeving? Dan moet u aantonen dat uw initiatief wordt gesteund door meerdere bewoners, ondernemers of partners in de directe omgeving. 
 • Aanvragen voor marketing en promotie dienen voorafgaand overlegt u eerst met Zandvoort Marketing . Daarna vraagt u de subsidie aan.
 • Zijn er vergunningen, ontheffingen of andere toestemmingen nodig? Deze regelt u zelf.
 • U zelf verzekeringen af, als dat nodig is.
 • U ontvangt geen subsidie voor een eerder of elders door de gemeente Zandvoort gesubsidieerde activiteit, product of dienst. 
 • Een individuele aanvrager kan maximaal één keer op grond van deze regeling een subsidieaanvraag voor een initiatief. Een collectief kan vaker een aanvraag indienen.

U moet tijdens deze aanvraag een aantal bijlagen uploaden:(pdf, jpg/jpeg, doc/docx formaat met maximale grootte van 10Mb per document):  

 • uw projectplan
 • een eigen begroting

Formulier Corona Stimuleringssubsidie 
Om in te loggen heeft u uw DigiD-inlogcode nodig.

Ondernemers en organisaties kunnen een aanvraag indienen via Digid op persoonlijke naam. Vergeet niet de bedrijfsnaam in het formulier vermelden.

De gemeente laat u binnen 4 weken schriftelijk weten of u budget krijgt. 

Meer informatie over subsidiedoelen, voorwaarden, en de procedure voor het aanvragen van budget zijn te vinden in de door het college vastgestelde Uitvoeringsregeling Corona Stimuleringssubsidie Zandvoort.

Uitvoeringsregeling Corona Stimuleringssubsidie Zandvoort