Briefadres aanvragen

Heeft u tijdelijk geen vast woonadres? Dan bent u verplicht een briefadres aan te vragen. Het adres dat u opgeeft, moet bekend zijn in de Basisregistratie personen. U kunt niet worden ingeschreven op een postbusnummer of leeg adres. De hoofdbewoner van het adres moet toestemming geven en ervoor zorgen dat uw post u bereikt. U blijft zo bereikbaar voor officiële instanties. Om een paspoort, rijbewijs of uitkering aan te kunnen vragen, moet u ingeschreven staan. Een briefadres is tijdelijk. Na 6 maanden bekijkt de gemeente opnieuw of u nog in aanmerking komt voor een briefadres. U vraagt een briefadres online aan. Kunt u zelf niet voor een briefadres zorgen? U kunt dan terecht eeen aanvraag doen voor een briefadres van de gemeente. Lees hierover meer onder het kopje Hulp bij uw aanvraag.

Afspraak maken U logt in met DigiD

U kunt in aanmerking komen voor een briefadres als u:

 • dakloos of thuisloos bent
 • in een instelling verblijft
 • in een vaartuig of voertuig woont
 • korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft.

Wanneer kunt u een briefadres aanvragen? (Rijksoverheid.nl)

U doet de aanvraag online? U kunt de voor uw aanvraag belangrijke documenten uploaden in het formulier.

Komt u naar de centrale balie? U belt met14 023 om een afspraak te maken. U neemt de volgende documenten mee naar uw afspraak.  

 • Uw identiteisbewijs
 • Ingevuld en door de hoofdbewoner ondertekend  formulier Aanvragen briefadres
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
 • Als u op zoek bent naar een nieuwe woning: een bewijs van inschrijving bij een woningbouwvereniging of commercieel verhuurbedrijf en uw reacties op aangeboden woningen
 • Als u een nieuwe woning heeft: een bewijs van de verkoop van de oude woning en een bewijs van de aankoop van de nieuwe woning
 • Als uw woning is ontruimd: de uitspraak van de kantonrechter
 • Als u korter dan acht maanden in het buitenland verblijft: bewijsstukken die aantonen wanneer u vertrekt en terugkeert
 • Als u in een camper, tuinhuis of vakantiewoning verblijft: een officiële afwijzing van uw verhuisaangifte.

De gemeente onderzoekt of u echt geen woonadres hebt. U moet daarom op het aanvraagformulier aangeven waarom u een briefadres aanvraagt. Soms vragen wij u om nog aanvullende informatie of documenten.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, wordt u ingeschreven op het briefadres. De gemeente bekijkt iedere 6 maanden opnieuw of u nog in aanmerking komt voor een briefadres.

Vertrekt u voor minstens 8 maanden naar het buitenland? Dan kunt u geen briefadres krijgen. U moet zich dan laten uitschrijven bij de gemeente. 

Verhuizing naar het buitenland

 

Kunt u zelf niet voor een briefadres zorgen? Dan kunt u een aanvraag doen voor het gemeentelijk briefadres. U vraagt dit aan bij de centrale balie. Dit kan niet digitaal. 

Bent u dak- of thuisloos en heeft u hulp of advies nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Wijk Team of met de Brede Centrale Toegang in Haarlem (link: Home | Brede Centrale Toegang (bctkennemerland.nl)). Zij bekijken samen met u welke hulp nodig en beschikbaar is.