Briefadres aanvragen

Heeft u tijdelijk geen vast woonadres? Dan bent u verplicht een briefadres aan te vragen. Het adres dat u opgeeft, moet bekend zijn in de Basisregistratie Personen. U kunt niet worden ingeschreven op een postbusnummer of leeg adres. De hoofdbewoner van het adres moet schriftelijk toestemming geven en ervoor zorgen dat uw post u bereikt. U blijft zo bereikbaar voor officiële instanties. Om een paspoort, rijbewijs of uitkering aan te kunnen vragen, moet u ingeschreven staan. Een briefadres is tijdelijk. Na 6 maanden bekijkt de gemeente opnieuw of u nog in aanmerking komt voor een briefadres. U vraagt een briefadres persoonlijk aan bij de centrale balie. Kunt u zelf niet voor een briefadres zorgen? U kunt dan terecht bij de Brede Centrale Toegang (BCT). Lees hierover meer onder het kopje 'BCT: hulp bij de aanvraag'.

Voor de aanvraag moet u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 023.

U kunt in aanmerking komen voor een briefadres als u:

  • dakloos of thuisloos bent
  • in een instelling verblijft
  • in een vaartuig of voertuig woont
  • korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft.

De gemeente onderzoekt of u echt geen woonadres hebt. U moet daarom op het aanvraagformulier aangeven waarom u een briefadres aanvraagt. Soms moet u aanvullende informatie geven. Als u aan alle voorwaarden voldoet, wordt u ingeschreven op het briefadres. De gemeente bekijkt iedere 6 maanden opnieuw of u nog in aanmerking komt voor een briefadres.

Wanneer kunt u een briefadres aanvragen? (Rijksoverheid.nl)

U vraagt een briefadres persoonlijk aan bij de centrale balie, samen met de hoofdbewoner.

U neemt mee:

  • schriftelijke toestemming met handtekening van de hoofdbewoner als deze niet meekomt
  • uw geldig legitimatiebewijs en een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner 

Vertrekt u voor minstens 8 maanden naar het buitenland? Dan kunt u geen briefadres krijgen. U moet zich dan laten uitschrijven bij de gemeente.

Verhuizing naar het buitenland

Kunt u zelf niet voor een briefadres zorgen? Ga dan naar de Brede Centrale Toegang (BCT) aan de Wilhelminastraat 10 in Haarlem voor een briefadres. Het BCT-loket is op werkdagen open van 9.00 tot 12.00 uur. Lees voor meer informatie de pagina opvang dak- en thuislozen en de website van BCT.