Blijverslening

Bent u al wat ouder en wilt u graag zelfstandig thuis blijven wonen? Met de Blijverslening kan dat. U kunt de Blijverslening aanvragen om aanpassingen in uw woning te betalen. U sluit de lening af bij de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Het geld wordt in een bouwdepot gestort, waaruit de aannemer wordt betaald. Zolang er geld beschikbaar is, kunt u een aanvraag doen.

U kunt het formulier en de brochure ook afhalen bij de centrale balie aan de Swaluëstraat 2 en bij het Sociaal Wijkteam.

Blijverslening aanvragen Stuur de gevraagde bijlagen mee

Bij de gemeente doet u eerst een vooraanvraag voor een Blijverslening. Bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) doet u de definitieve aanvraag. Bij een positieve uitkomst van de vooraanvraag dient u de definitieve aanvraag bij het SVn in.

Op de website van het SVn staat informatie over de definitieve aanvraag en hoe uw aanvraag wordt afgehandeld. Bij een positieve uitkomst brengt het SVn een offerte voor een Blijverslening uit. Het SVn verstrekt en beheert de toegewezen Blijverslening.

Hypothecaire of consumptieve (persoonlijke) Blijverslening

De Blijverslening kan op 2 manieren worden afgesloten.

 • De hypothecaire lening wordt afgesloten voor een bedrag van € 2.500 tot € 25.000 met een looptijd van 10 tot 20 jaar afhankelijk van de hoogte van de hypotheek
 • De consumptieve (persoonlijke) lening kan afgesloten worden voor een bedrag van € 2.500 tot € 10.000 met een looptijd van maximaal 10 jaar.

De Blijverslening wordt via een bouwkrediet verstrekt. U lost de lening af in maandelijkse termijnen. U mag de lening vervroegd aflossen zonder boete te betalen.

Website van het SVn

 • U bent eigenaar en bewoner van een koopwoning of huurder van een particuliere huurwoning in de gemeente Zandvoort
 • U moet minstens 2 jaar in deze woning wonen
 • Bij een consumptieve (persoonlijke) lening bent u jonger dan 76 jaar. Voor een hypothecaire lening is geen leeftijdsgrens
 • Bij een hypothecaire lening mag de totale financiering (bestaande hypotheek en blijverslening) maximaal 80% van de WOZ-waarde bedragen
 • De lening kunt u alleen gebruiken voor aanpassingen in de woning
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.

Lees meer in de verordening Blijverslening

 • Omschrijving van de werkzaamheden
 • Financiële onderbouwing door een erkend installateur of bouwbedrijf
 • Planning van de werkzaamheden
 • Kopie van omgevingsvergunning, als een vergunning nodig is
 • Plattegrond van de woning
 • Kopie van uw geldig legitimatiebewijs
 • Kopie eigendomsbewijs of huurovereenkomst woning
 • Verhuurdersverklaring (pdf) getekend door huurder en verhuurder

Het vooraanvraagformulier met de bijlagen stuurt u naar:

Gemeente Zandvoort
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

Als uw aanvraag niet volledig is, kan er geen beslissing worden genomen. U krijgt dan nog 4 weken de tijd om uw aanvraag compleet te maken. Binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag, krijgt u een toewijzingsbrief of een afwijzingsbrief van de gemeente.

Bij een particuliere huurwoning is een getekende verhuurdersverklaring nodig door verhuurder en huurder. Maak een duidelijke afspraak wat er met de aanpassingen gebeurt bij eventuele verhuizing of overlijden.

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) via 088 253 9400 of stuur een e-mail naar info@svn.nl.