Aanvragen van een bijstandsuitkering

U hebt geen werk en u hebt te weinig geld om te leven. Dan kan u een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente.

Voor een bijstandsuitkering meldt u zich eerst via onderstaand formulier.

Meldingsformulier bijstandsuitkering U kunt het meldingsformulier met of zonder DigiD invullen

Binnen 5 werkdagen na het indienen van dit formulier neemt de gemeente contact met u op.

Met vragen over een bijstandsuitkering kunt u mailen naar meldingenbijstandsuitkering@haarlem.nl of bellen met 14 023.

Rechten en plichten bijstandsuitkering

Bij de uitkering horen regels (rechten en plichten). Het is belangrijk dat u precies weet wat deze regels zijn. Bekijk voor meer informatie het filmpje: 'Bijstandsuitkering: wat zijn uw rechten en plichten?'

Filmpje (YouTube, Nederlands ondertiteld)

Filmpje (YouTube, Engels ondertiteld)

Als u jonger bent dan 27 jaar, dan krijgt u niet meteen een uitkering. U gaat de eerste 4 weken op zoek naar een baan of een opleiding. Deze eerste 4 weken krijgt u geen uitkering. Vanwege Covid 19 zijn tot 1 oktober 2021 deze regels versoepeld. Of dit ook voor u geldt, zal tijdens uw eerste gesprek met de klantmanager blijken.

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Meldt u dan via bovenstaande blauwe button ‘Meldingsformulier’.

Als u voor 1 januari 1965 bent geboren, na uw 50e jaar werkloos bent geworden, en u heeft langer dan 3 maanden een WW uitkering ontvangen, kunt u in aanmerking komen voor een IOAW uitkering. De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.

Wilt u een IOAW-uitkering aanvragen? Meldt u dan via bovenstaande blauwe button ‘Meldingsformulier’.

Als u erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf hebt, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.
U vraagt een IOAZ-uitkering aan bij de gemeente. U moet dit doen voordat u stopt met uw onderneming.

De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAZ-uitkering krijgt.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat als u samenwoont met meer volwassen personen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. U kunt namelijk de kosten delen. Bijvoorbeeld van de huur of de vaste lasten. Uw uitkering wordt dan lager. Hoe meer volwassen personen in uw woning wonen, hoe lager uw uitkering wordt.

Geen kostendelersnorm

In de volgende situaties is geen sprake van kostendelers:

 • Personen in uw woning jonger dan 21 jaar zijn geen kostendelers.
 • Als u getrouwd bent of samenwoont met uw partner, dan telt uw partner niet mee als kostendeler. U krijgt namelijk samen een uitkering.
 • Als u een kamer verhuurt in uw woning en u vraagt voor deze kamer een redelijke prijs, dan is de huurder van deze kamer geen kostendeler. De huur mag niet heel laag zijn voor de kamer die u verhuurt.
 • Als meerdere volwassen personen in een woning een eigen kamer huren voor een redelijke prijs, dan zijn uw medebewoners geen kostendelers. De bewoners hebben hun eigen kamer en delen dan bijvoorbeeld de douche, de keuken of het toilet. De huur mag niet heel laag zijn voor de kamer die u huurt;
 • Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten;
 • Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

Krijgt u een uitkering? Dan ziet u hieronder wanneer wij de uitkering volgens planning aan uw bank overmaken. Let op: het kan één of 2 werkdagen duren voor het geld op uw rekening staat. Dat is afhankelijk van uw bank. Vraag altijd eerst bij uw bank na of uw uitkering al is bijgeschreven. De uitkeringsspecificatie ontvangt u ook rond deze datum.

 • vrijdag 26 november 2021
 • vrijdag 24 december 2021
 • donderdag 27 januari 2022
 • vrijdag 25 februari 2022
 • vrijdag 25 maart 2022
 • dinsdag 26 april 2022
 • vrijdag 27 mei 2022
 • maandag 27 juni 2022
 • woensdag 27 juli 2022
 • vrijdag 26 augustus 2022
 • dinsdag 27 september 2022
 • donderdag 27 oktober 2022
 • vrijdag 25 november 2022

Volgens de Participatiewet heeft iedereen tussen de 18 en de AOW-leeftijd de plicht om te werken. U moet er alles aan doen om tijdens uw uitkering betaald werk te krijgen. We noemen dat arbeidsverplichtingen. Wat betekenen arbeidsverplichtingen:

 • U zoekt betaald werk. Daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren, een werkmap aanmaken op www.werk.nl en ingeschreven staan bij een of meer uitzendbureaus.
 • U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of werk wordt aangeboden, dan neemt u dit aan.
 • U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1 ½ uur heen en 1 ½ uur terug, per openbaar vervoer) mag u niet weigeren.
 • U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook.
 • U doet dingen die het krijgen van werk of het behouden ervan vergemakkelijken. U zorgt voor passende kleding, verzorging en gedrag tijdens uw sollicitatiegesprekken en op uw werk. En u zorgt dat u op tijd verschijnt.