Aanvragen van een bijstandsuitkering

U hebt geen werk en u hebt te weinig geld om te leven. Dan kan u een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente.

Vanwege het coronavirus is de manier van aanvragen van een bijstandsuitkering tijdelijk veranderd. U belt eerst met 14 023 en u zegt dat u een bijstandsuitkering wil aanvragen.

Rechten en Plichten van de bijstandsuitkering

Voor meer informatie over uw Rechten en Plichten bij het aanvragen van een bijstandsuitkering kunt u naar het filmpje bekijken: 'Bijstandsuitkering: wat zijn de rechten en plichten?'

Filmpje (YouTube, Nederlands ondertiteld)

Filmpje (YouTube, Engels ondertiteld)

 

Als u jonger bent dan 27 jaar, dan krijgt u niet meteen een uitkering. U schrijft zich in op www.werk.nl. U gaat naar het Werkplein Zuid-Kennemerland en IJmond. U gaat de eerste 4 weken op zoek naar een baan of een opleiding. U krijgt in deze eerste 4 weken geen uitkering. Als u 18,19 of 20 jaar oud bent, dan krijgt u een lagere uitkering.

Als u vóór 1 januari 1965 bent geboren, en na uw 50e jaar werkloos bent geworden kunt u in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering. U kunt zich voor deze uitkering ook melden bij het Werkplein Zuid-Kennemerland en IJmond. Het adres van het Werkplein is Zijlsingel 1, 2013 DN in Haarlem. Het Werkplein is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. U neemt een geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) mee naar het Werkplein.

De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.

Als u erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf hebt, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.
U vraagt een IOAZ-uitkering aan bij de gemeente. U moet dit doen voordat u stopt met uw onderneming.

De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAZ-uitkering krijgt.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat als u samenwoont met meer volwassen personen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. U kunt namelijk de kosten delen. Bijvoorbeeld van de huur of de vaste lasten. Uw uitkering wordt dan lager. Hoe meer volwassen personen in uw woning wonen, hoe lager uw uitkering wordt.

Geen kostendelersnorm

In de volgende situaties is geen sprake van kostendelers:

 • Personen in uw woning jonger dan 21 jaar zijn geen kostendelers.
 • Als u getrouwd bent of samenwoont met uw partner, dan telt uw partner niet mee als kostendeler. U krijgt namelijk samen een uitkering.
 • Als u een kamer verhuurt in uw woning en u vraagt voor deze kamer een redelijke prijs, dan is de huurder van deze kamer geen kostendeler. De huur mag niet heel laag zijn voor de kamer die u verhuurt.
 • Als meerdere volwassen personen in een woning een eigen kamer huren voor een redelijke prijs, dan zijn uw medebewoners geen kostendelers. De bewoners hebben hun eigen kamer en delen dan bijvoorbeeld de douche, de keuken of het toilet. De huur mag niet heel laag zijn voor de kamer die u huurt;
 • Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten;
 • Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

Krijgt u een uitkering? Dan ziet u hieronder wanneer wij de uitkering volgens planning aan uw bank overmaken. Let op: het kan één of 2 werkdagen duren voor het geld op uw rekening staat. Dat is afhankelijk van uw bank. Vraag altijd eerst bij uw bank na of uw uitkering al is bijgeschreven. De uitkeringsspecificatie ontvangt u ook rond deze datum.

 • vrijdag 27 november 2020
 • donderdag 24 december 2020
 • woensdag 27 januari 2021
 • vrijdag 26 februari 2021
 • vrijdag 26 maart 2021
 • maandag 26 april 2021
 • donderdag 27 mei 2021
 • vrijdag 25 juni 2021
 • dinsdag 27 juli 2021
 • vrijdag 27 augustus 2021
 • maandag 27 september 2021
 • woensdag 27 oktober 2021
 • vrijdag 26 november 2021

Volgens de Participatiewet heeft iedereen tussen de 18 en de AOW-leeftijd de plicht om te werken. U moet er alles aan doen om tijdens uw uitkering betaald werk te krijgen. We noemen dat arbeidsverplichtingen. Wat betekenen arbeidsverplichtingen:

 • U zoekt betaald werk. Daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren, een werkmap aanmaken op www.werk.nl en ingeschreven staan bij een of meer uitzendbureaus.
 • U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of werk wordt aangeboden, dan neemt u dit aan.
 • U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1 ½ uur heen en 1 ½ uur terug, per openbaar vervoer) mag u niet weigeren.
 • U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook.
 • U doet dingen die het krijgen van werk of het behouden ervan vergemakkelijken. U zorgt voor passende kleding, verzorging en gedrag tijdens uw sollicitatiegesprekken en op uw werk. En u zorgt dat u op tijd verschijnt.