Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u in aanmerking komen bijstand voor zelfstandigen. (Bbz) of bijstand voor arbeidsongeschikte zelfstandigen ouder dan 55 jaar (IOAZ). Deze regelingen zijn een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot het sociaal minimum (bijstandsniveau).
U meldt u zich eerst aan. Het online aanmeldingsformulier staat vanaf 1 april op deze pagina.Met vragen over een bijstandsuitkering voor zelfstandigen kunt u mailen naar meldingenBBZ-IOAZ@haarlem.nl of bellen met 14 023.

Aanmelden voor Bbz of IOAZ Binnen 5 werkdagen nadat u zich heeft aangemeld nemen wij telefonisch contact met u op

De Bbz is voor gevestigde zelfstandigen, die

 • 18 jaar of ouder zijn
 • nog geen recht hebben op pensioen
 • wonen in Haarlem en rechtmatig in Nederland verblijven
 • Nederlander zijn of wettelijk gelijkgesteld zijn aan Nederlanders
 • hun bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitvoeren (hoeft niet in Haarlem)
 • voldoen aan wettelijke eisen voor het uitoefenen van een eigen bedrijf (waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel).

Zijn u en uw partner beiden zelfstandige? 

U kunt slechts één aanvraag samen doen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag invullen.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de Bbz?

Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Bestaat uw bedrijf minder dan 1 jaar, dan moet u gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt hebben. Uren voor administratie en acquisitie tellen hierin ook mee.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Bbz?    

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Als u vanwege arbeidsongeschiktheid moet stoppen met uw bedrijf, dan komt u als oudere zelfstandige mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U vraagt een IOAZ-uitkering aan bij de gemeente. U moet dit doen voordat u stopt met uw onderneming. 

Om in aanmerking te komen voor de IOAZ moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • U bent 55 jaar of ouder
 • U hebt ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u hebt 3 jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest
 • U hebt 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf, hebt u zelf minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur in het bedrijf gewerkt
 • U voldoet aan de inkomenseis. De inkomsten van uw partner tellen ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee
 • U vraagt de uitkering aan voordat u uw bedrijf opheft of verkoopt
 • U bent verplicht om te blijven zoeken naar een betaalde baan.