Bijstand voor zelfstandigen

Aanvraag acute financiële hulp voor ondernemers

Zelfstandig ondernemers die in acute financiële nood zijn, kunnen hulp vragen via www.155.nl. Onder het kopje ‘bekijk of u in aanmerking komt’ staat een formulier. U vult dit formulier in en stuurt het op. Na ontvangst van het formulier zal de gemeente contact met u opnemen. Let wel. Dit is het begin van het proces om een regeling te treffen. Vanwege de crisis rondom het coronavirus vragen wij geduld van u voordat we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen.

Om in aanmerking te komen voor de Bbz moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw leeftijd ligt tussen de 18 jaar en uw AOW-leeftijd
 • U bent minimaal 1,5 jaar zelfstandige of beoefenaar van een zelfstandig beroep
 • De toekomstperspectieven van uw bedrijf zijn goed. Het bedrijf moet na het aflopen van de uitkering levensvatbaar zijn
 • Uw bedrijf is rechtmatig gevestigd. Dat betekent dat u de juiste vergunningen heeft en aan eventuele vestigingseisen en opleidingsvoorschriften voldoet. U heeft zelf niet voldoende inkomsten of vermogen om in uw onderhoud te voorzien. Daarbij tellen ook de inkomsten van uw partner mee. U heeft geen andere mogelijkheden meer om aan geld te komen. Er is bijvoorbeeld geen bank die u nog hulp kan bieden. Voor het lenen van bedrijfskapitaal geldt dat u elders (aantoonbaar) geen hulp kunt krijgen. De lening moet zo snel mogelijk met rente worden terugbetaald. De maximale aflossingstermijn is 10 jaar. Bent u tijdelijk arbeidsongeschikt? Dan moet u verklaringen van artsen en/of specialisten overleggen.

Tijdelijk arbeidsongeschikt

Om voor de Bbz in aanmerking te komen, mag u niet blijvend arbeidsongeschikt zijn. In dat geval is uw bedrijf namelijk niet meer levensvatbaar en moet u uw bedrijf beëindigen. U bent blijvend arbeidsongeschikt als u langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent.

Bedrijfskapitaal rentedragende lening

Moet u een investering doen om uw bedrijf te kunnen voortzetten? Dan kunt u een bedrijfskapitaal lenen. Over het bedrijfskapitaal betaalt u rente. In het bedrijfskapitaal is ook de uitkering voor het levensonderhoud opgenomen.

Uitkering levensonderhoud renteloze lening

U ontvangt de uitkering voor uw levensonderhoud als een renteloze lening. Na afloop van het boekjaar wordt vastgesteld op welk bedrag u recht had. Heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling. Als blijkt dat u te veel heeft ontvangen, moet u dat gedeelte terugbetalen.

Bij de afspraak met de medewerker van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid toont u in ieder geval gegevens over:

 • uw woonsituatie, bijvoorbeeld huurovereenkomst of hypotheekakte
 • uw bedrijf (inschrijving handelsregister, vergunningen, koop- of huurovereenkomst)
 • jaarcijfers van het bedrijf over de afgelopen 3 jaar
 • het inkomen en vermogen van uw gezin
 • BKR-registratie (op te vragen bij een bank)
 • u en uw partner moeten zich kunnen legitimeren met een officieel en geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)

Krijgt u een uitkering? Dan ziet u hieronder wanneer wij de uitkering volgens planning aan uw bank overmaken. Let op: het kan één of 2 werkdagen duren voor het geld op uw rekening staat. Dat is afhankelijk van uw bank. Vraag altijd eerst bij uw bank na of uw uitkering al is bijgeschreven. De uitkeringsspecificatie ontvangt u ook rond deze datum.

 • maandag 27 januari 2020
 • donderdag 27 februari 2020
 • vrijdag 27 maart 2020
 • vrijdag 24 april 2020
 • woensdag 27 mei 2020
 • vrijdag 26 juni 2020
 • maandag 27 juli 2020
 • donderdag 27 augustus 2020
 • vrijdag 25 september 2020
 • dinsdag 27 oktober 2020
 • vrijdag 27 november 2020

Bent u een oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) en heeft u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf of beroep? Dan kunt u in aanmerking komen voor een uitkering volgens de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ).

Arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

In sommige gevallen kunt u een vergoeding krijgen voor de premies particuliere ziektekosten en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Of u kunt een woonkostentoeslag ontvangen.

Woonkostentoeslag