Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u als zelfstandig ondernemer uit de regio Haarlem tijdelijk financiële problemen of bent u tijdelijk arbeidsongeschikt? Of bent u een startende ondernemer met een uitkering? Dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). U heeft dan onder bepaalde voorwaarden recht op ondersteuning in de vorm van een uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskapitaal. De belangrijkste voorwaarde is dat uw bedrijf levensvatbaar is en/of blijft. De Bbz voor het levensonderhoud is een renteloze lening. Voor de lening van het bedrijfskapitaal betaalt u wel rente. Voor oudere zelfstandigen vanaf 55 jaar met financiële problemen is er de IOAZ-uitkering. Voor het aanvragen van de Bbz maakt u telefonisch een afspraak met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt hiervoor bellen naar het nummer 14 023.

Om in aanmerking te komen voor de Bbz moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw leeftijd ligt tussen de 18 jaar en uw AOW-leeftijd
 • U bent minimaal 1,5 jaar zelfstandige of beoefenaar van een zelfstandig beroep
 • De toekomstperspectieven van uw bedrijf zijn goed. Het bedrijf moet na het aflopen van de uitkering levensvatbaar zijn
 • Uw bedrijf is rechtmatig gevestigd. Dat betekent dat u de juiste vergunningen heeft en aan eventuele vestigingseisen en opleidingsvoorschriften voldoet. U heeft zelf niet voldoende inkomsten of vermogen om in uw onderhoud te voorzien. Daarbij tellen ook de inkomsten van uw partner mee. U heeft geen andere mogelijkheden meer om aan geld te komen. Er is bijvoorbeeld geen bank die u nog hulp kan bieden. Voor het lenen van bedrijfskapitaal geldt dat u elders (aantoonbaar) geen hulp kunt krijgen. De lening moet zo snel mogelijk met rente worden terugbetaald. De maximale aflossingstermijn is 10 jaar. Bent u tijdelijk arbeidsongeschikt? Dan moet u verklaringen van artsen en/of specialisten overleggen.

Tijdelijk arbeidsongeschikt

Om voor de Bbz in aanmerking te komen, mag u niet blijvend arbeidsongeschikt zijn. In dat geval is uw bedrijf namelijk niet meer levensvatbaar en moet u uw bedrijf beëindigen. U bent blijvend arbeidsongeschikt als u langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent.

Bedrijfskapitaal rentedragende lening

Moet u een investering doen om uw bedrijf te kunnen voortzetten? Dan kunt u een bedrijfskapitaal lenen. Over het bedrijfskapitaal betaalt u rente. In het bedrijfskapitaal is ook de uitkering voor het levensonderhoud opgenomen.

Uitkering levensonderhoud renteloze lening

U ontvangt de uitkering voor uw levensonderhoud als een renteloze lening. Na afloop van het boekjaar wordt vastgesteld op welk bedrag u recht had. Heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling. Als blijkt dat u te veel heeft ontvangen, moet u dat gedeelte terugbetalen.

Brochure ondersteuning voor gevestigde ondernemers (pdf)

Bij de afspraak met de medewerker van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid toont u in ieder geval gegevens over:

 • uw woonsituatie, bijvoorbeeld huurovereenkomst of hypotheekakte
 • uw bedrijf (inschrijving handelsregister, vergunningen, koop- of huurovereenkomst)
 • jaarcijfers van het bedrijf over de afgelopen 3 jaar
 • het inkomen en vermogen van uw gezin
 • BKR-registratie (op te vragen bij een bank)
 • u en uw partner moeten zich kunnen legitimeren met een officieel en geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)

Krijgt u een uitkering? Dan ziet u hieronder wanneer wij de uitkering volgens planning aan uw bank overmaken. Let op: het kan 1 of 2 werkdagen duren voor het geld op uw rekening staat. Dat is afhankelijk van uw bank. Vraag altijd eerst bij uw bank na of uw uitkering al is bijgeschreven. De uitkeringsspecificatie ontvangt u ook rond deze datum.

 • vrijdag 25 januari 2019
 • woensdag 27 februari 2019
 • woensdag 27 maart 2019
 • vrijdag 26 april 2019
 • maandag 27 mei 2019
 • donderdag 27 juni 2019
 • vrijdag 26 juli 2019
 • dinsdag 27 augustus 2019
 • vrijdag 27 september 2019
 • vrijdag 25 oktober 2019
 • woensdag 27 november 2019

Bent u een oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) en heeft u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf of beroep? Dan kunt u in aanmerking komen voor een uitkering volgens de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ).

Arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

In sommige gevallen kunt u een vergoeding krijgen voor de premies particuliere ziektekosten en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Of u kunt een woonkostentoeslag ontvangen.

Woonkostentoeslag