Beschut en Beschermd wonen

Voelt u zich psychisch kwetsbaar en heeft u zorg en ondersteuning nodig? Dan kan een beschermende woonomgeving een oplossing zijn. De gemeente kan u daarmee helpen als u een melding Beschut en Beschermd Wonen doet. Doe uw melding met een begeleider of iemand anders die u goed kent. Als u zich meldt gaat de gemeente met u in gesprek. We bespreken met u uw woon- en ondersteuningsvragen, uw wensen, mogelijkheden en beperkingen. Samen met u stellen we een persoonlijk plan op. Dit plan is afgestemd op uw situatie en met uw eigen keuzes. Het doel van dit plan is dat u kunt meedoen in de samenleving.

Lees meer in de folder Beschut en Beschermd wonen (pdf)

Melding Beschut en Beschermd wonen doen Doe uw melding met een begeleider of iemand anders die u goed kent.

U komt in aanmerking voor beschermd wonen als u psychische of psychosociale problemen heeft waardoor u (tijdelijk) niet zelfstandig kunt wonen.

Bent u jonger dan 18 jaar? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

U kunt het Wmo-meldingsformulier ook gebruiken om een melding voor beschut of beschermd wonen door te geven als u inwoner bent van de gemeente Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede of Haarlemmermeer.

De begeleider vult het formulier Beschut en beschermd wonen altijd samen in met de cliënt. De begeleider verstuurt het formulier via Zorgmail. Is het versturen via Zorgmail niet mogelijk, dan kan de begeleider contact opnemen met de afdeling Wmo via het telefoonnummer 023 511 43 68.

Onder het kopje Afhandeling van uw melding leest u wat er gebeurt na het indienen van de melding.

Nadat uw melding is ontvangen door de gemeente neemt een medewerker van de gemeente contact met u op. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek.

Leest u van tevoren de folder ‘Meedoen en zelfstandig blijven’ door. Zo bent u goed voorbereid op het gesprek.

U kunt een bekende meenemen naar het gesprek. Heeft u niemand in uw omgeving die mee kan naar het gesprek? Vraag dan een cliëntondersteuner mee. Voor vragen of hulp kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam. Of kijk op de sociale kaart www.socialekaarthaarlem.nl. Cliëntondersteuning is gratis.

Folder Cliëntondersteuning (pdf)

Folder Meedoen en zelfstandig blijven (pdf)

Wij houden rekening met uw wensen en opvattingen. U kunt kiezen voor een bepaalde aanbieder in de regio of voor een persoonsgebonden budget. Iemand uit uw omgeving of een medewerker van Stichting MEE kan u helpen met de afhandeling van uw aanmelding. Hulp van Stichting MEE is gratis.

We bespreken met u onderwerpen die in uw leven spelen. Die onderwerpen noemen we de 9 leefgebieden.

 • Wonen: u woont in een passende en beschermende omgeving
 • Veiligheid (nachtelijk toezicht): u en uw omgeving voelen zich veilig, ook in de nacht
 • Financiën: u heeft grip op uw financiën
 • Dagbesteding: u heeft doordeweekse activiteiten gericht op werk en opleiding
 • Sociale relaties: u kunt relaties aangaan en onderhouden
 • Opvoeden en opgroeien: u zorgt voor een veilige omgeving voor uw kind(eren), zodat zij zich gezond kunnen ontwikkelen
 • Zingeving: u kunt dingen doen die u leuk en belangrijk vindt
 • Persoonlijk functioneren: u bent in staat de dagelijkse dingen te doen, u kunt goed omgaan met psychische problemen
 • Lichamelijke gezondheid: u kunt voor uzelf zorgen.

Budget op maat

De gemeente gebruikt de uitkomsten van het gesprek om een zorgbudget op maat te berekenen.

Beschut Wonen (zelfstandig groepswonen)

U kunt zelfstandig wonen en betaalt uw eigen huur en woonlasten. U woont dichtbij andere cliënten en neemt deel aan gezamenlijke activiteiten. U heeft op vaste momenten contact met uw begeleider, maar er zijn ook andere personen bij wie u terecht kunt voor ondersteuning.

Beschermd Wonen (wonen met 24-uurs zorg)

U woont in een veilige en beschermde woonomgeving, waarbij u dag en nacht terecht kunt bij personen die u kunnen ondersteunen. U wordt begeleid in uw zelfredzaamheid.

Voor alle beschermd wonen locaties in de regio is momenteel een wachtlijst. Totdat er plek voor u is, ontvangt u de ondersteuning die u nodig heeft. Deze tijdelijke zorg bij u thuis noemen we overbruggingszorg. Zo kunt u thuis aan uw doelen werken.

U krijgt van de gemeente een beschikking (dit is een besluit) als uit onderzoek blijkt dat u beschut of beschermd wonen nodig heeft. Voor beschermd wonen betaalt u de eerste 4 maanden van uw verblijf een eigen bijdrage van € 19. Na 4 maanden betaalt u een hoge eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en wordt door het www.cak.nl berekend.

Gaat u weer zelfstandig wonen? Dan kunt u 4 maanden voordat u verhuist weer verlaging van uw eigen bijdrage aanvragen. Uw persoonlijk begeleider kan u hier meer over vertellen.

In sommige gevallen betaalt u het abonnementstarief. Dat is €19 per maand. U betaalt het abonnementstarief als u

 • een beschikking heeft voor beschermd wonen in de vorm van een persoonsgebonden budget, of
 • een beschikking heeft voor beschut wonen, of
 • overbruggingszorg ontvangt omdat u nog niet terecht kunt bij beschut of beschermd wonen.

U betaalt een eigen bijdrage op het moment dat u beschut of beschermd woont of als u overbruggingszorg ontvangt. Heeft u een persoonsgebonden budget? Dan betaalt u de eigen bijdrage zodra u de beschikking heeft over uw budget.

Als u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de gemeente, dan kunt u kiezen tussen een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget. Hieronder wordt het verschil uitgelegd.

Voorziening in natura

Bij een voorziening in natura regelt de gemeente beschut en beschermd wonen voor u. De gemeente heeft met verschillende leveranciers en zorgaanbieders contracten afgesloten. In overleg met u leveren zij voor u beschut en beschermd wonen. U hoeft dan zelf verder niks meer te doen.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u kunt besteden aan de ondersteuning die u nodig heeft. Met een pgb kiest u zelf uw hulpverlener of leverancier. U krijgt de beschikking over een bedrag dat de gemeente heeft overgemaakt aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Declaraties door aanbieders kunt u vervolgens opsturen naar de SVB, waarna de SVB uw aanbieder betaalt. Dit wordt ook wel uw trekkingsrecht genoemd.

Een PGB krijgt u alleen voor individuele maatwerkvoorzieningen, zoals een scootmobiel, huishoudelijke ondersteuning of een traplift. U kunt geen pgb aanvragen voor collectieve voorzieningen zoals de Regiorijder. U kunt meer informatie over het pgb vinden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

In aanmerking komen voor een pgb

Bij een pgb komt veel kijken. Zo vindt u hier een 10-punten plan van wat u minimaal moet weten en kunnen om met een PGB om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan administratie, het aansturen van een zorgaanbieder en de juridische kennis over het werk- of opdrachtgeverschap. Ga daarom na of u dit voldoende begrijpt en kan. De gemeente loopt samen met u dit 10-punten plan door. Overige informatie over het pgb kunt u hier vinden.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Verplicht pgb-plan bij Beschut en Beschermd Wonen

Als u kiest voor een persoonsgebondenbudget, dan bent u verplicht het pgb-plan in te vullen. Zorg dat het pgb-plan is ingevuld voordat u een gesprek heeft met uw casemanager. Zo kan het plan bij het gesprek betrokken worden. U vult het plan digitaal in en verstuurt het per e-mail naar wmomelding@haarlem.nl

Pgb plan bij Beschut en Beschermd Wonen (pdf)

Als u meer, minder of andere zorg wilt, bespreekt u dat met uw zorgaanbieder. Samen met uw zorgaanbieder doet u een melding bij de gemeente. Wilt u een andere zorgaanbieder of uw zorg via een persoongebondenbudget (PGB) zelf organiseren? Neem dan contact op met het Wmo-team via het telefoonnummer 023 511 43 68.

Voor cliënten met een oude CIZ indicatie (vanuit de AWBZ) is er een overgangsrecht tot maximaal 1 januari 2021. Heeft u een beschikking van de gemeente? De beschikking en het zorgzwaartepakket zijn geldig zolang de beschikking loopt.

Aflopen indicatie

Bespreek 8 weken voor het aflopen van uw indicatie (beschikking) samen met uw begeleider wat voor u het beste vervolg is. Voor het verlengen van uw beschikking neemt u uiterlijk 8 weken voor het einde van uw beschikking contact op met het Wmo-loket van de gemeente Haarlem.

De gemeente Zandvoort wil haar dienstverlening constant verbeteren. Daarom is het belangrijk dat u het ons laat weten als u vindt dat er fouten zijn gemaakt bij behandeling van uw hulpvraag. U kunt dat doen door een klacht of een bezwaar in te dienen.

Klacht indienen over een medewerker

U kunt een klacht indienen wanneer u het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van de gemeente u heeft bejegend bij het behandelen van uw hulpvraag.

Bezwaar tegen beschikking van de gemeente

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente naar aanleiding van uw Wmo-melding, dan kunt u bezwaar maken. In de beschikking staat hoe u dat kunt doen.

Meer informatie vindt u in de folder Klacht en bezwaar (pdf).

Klacht indienen over de geleverde zorg

Bent u ontevreden over de geleverde zorg, dan kunt u bij de zorgverlener een klacht indienen. De zorgverleners zijn wettelijk verplicht om een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen.

Niet eens met eigen bijdrage

Bent u het niet eens met de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage, of heeft u klachten over het CAK? Meld u dit dan bij het CAK.

Contact opnemen met het CAK

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.

Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.