Afvalinzameling

Bekijk de afvalwijzer 2019 om te zien op welke dag uw rolcontainer of huisvuilzak wordt opgehaald.

Afvalwijzer 2019 (Spaarnelanden)

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 7.30 tot 12.00 uur en van 12.45 tot 16.00 uur
vrijdag van 7.30 tot 12.30 uur.

Adres

Kamerlingh Onnesstraat 20, 2041 CC Zandvoort.

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. U kunt uw bedrijfsafval laten ophalen door een particulier inzamelingsbedrijf.

Elektrische apparaten worden in de gemeente apart ingezameld. Afgedankte elektrische apparaten zijn onderdeel van het huishoudelijk afval en worden gescheiden verwerkt.

Afvoeren kan op de volgende manieren:

 • Breng het naar een kringloopwinkel als het apparaat nog bruikbaar is. Of laat het ophalen door een kringloopwinkel
 • Lever het oude apparaat in bij de bezorger van uw nieuwe apparaat
 • Breng het apparaat naar de Remise
 • Maak bij apparaten van meer dan 10 kg een afspraak bij GP Groot om het gratis op te laten halen vanaf uw huisadres.

De gemeente zamelt glas apart in. Hierdoor kan glas opnieuw worden gebruikt. De glasbakken staan op verschillende plekken in de gemeente. U mag alleen tussen 7.00 en 22.00 uur glas in de glasbakken gooien. De glasbakken staan in de volgende straten:

 • Bramenlaan
 • Burgemeester Nawijnlaan
 • Ir. G. Friedhoffplein
 • Flemingstraat
 • Herman Heijermansweg
 • Joh. G. Mezgerstraat
 • Julianaweg
 • Keesomstraat
 • Linnaeusstraat
 • Lorentzstraat
 • Corn. Slegersstraat
 • Lijsterstraat
 • Louis Davidsstraat
 • Schuitengat
 • Sophiaweg
 • Tjerk Hiddesstraat,
 • Tolweg
 • Tollensstraat 
 • Thorbeckestraat

Het huishoudelijk restafval wordt 1 keer per week opgehaald. Voor het huishoudelijk afval heeft u verschillende rolcontainers. De ene week leegt de gemeente de groene en de andere week de grijze. In de groene container doet u het groente-, fruit- en tuinafval (gft). In de grijze doet u het restafval. De blauwe afvalcontainer voor papier wordt 1 keer per maand geleegd.

In de even weken laat de gemeente de groene containers legen. In de oneven weken de grijze rolcontainers. Zet de containers of gele huisvuilzakken op de inzameldag vóór 7.30 aan de straat op de aangewezen aanbiedplaats. Keer het handvat naar de straat. Haal de container voor 19.00 uur naar binnen. Na 19.00 uur mag er geen rolcontainer meer op straat staan.

Spaarnelanden zamelt klein chemisch afval (KCA) apart in omdat dit type afval milieuproblemen veroorzaakt als het in de afvalverbranding terecht komt. Denk bij klein chemisch afval aan lege batterijen, accu’s, verfpotten, resten schoonmaakmiddelen of olieproducten.

U kunt KCA bij Spaarnelanden, locatie Kamerling Onnesstraat uitsluitend op woensdagmiddagen tussen 13.00 en 15.30 uur inleveren, of bij een van de milieustraten in Haarlem, Heemstede of Bloemendaal. Voor de tijden van de chemokar raadpleegt u de Afvalwijzer.

Afvalwijzer (Spaarnelanden)

Oud papier en karton worden in de gemeente apart ingezameld. Bewoners met een laagbouwwoning bieden hun oud papier en karton in de blauwe rolemmer aan. Heeft u geen blauwe rolemmer, dan brengt u oud papier en karton naar de papierbak. Heeft u veel karton? Lever dit in bij Spaarnelanden aan de Kamerling Onnesstraat, of bij een van de andere milieustraten, in Haarlem, Heemstede of Bloemendaal.

Het papier wordt 1 keer per maand huis aan huis door de gemeente opgehaald. De ophaaldagen staan in de Afvalwijzer.

Brengpark met papiercontainer

U mag alleen tussen 7.00 en 22.00 uur papier in de papiercontainer gooien. U vindt de papiercontainers in de volgende straten:

 • Bramenlaan
 • Cornelis Slegersstraat
 • Ir. G. Friedhoffplein
 • Flemingstraat
 • Joh. G. Mezgerstraat
 • Julianaweg
 • Lorentzstraat
 • Linnaeusstraat
 • Keesomstraat
 • Lijsterstraat
 • Schuitengat
 • Sophiaweg
 • Tjerk Hiddesstraat
 • Tolweg
 • Tollensstraat
 • Thorbeckestraat

In de kunststof containers mogen alleen doorzichtige (geel/oranje) afvalzakken. Deze speciale zakken zijn te krijgen in Zandvoort bij de balie van de gemeente, Swaluëstraat 2 of bij de Remise, Kamerlingh Onnesstraat 20. U kunt deze zakken ook ophalen bij het Milieuplein Bloemendaal.

De kunststof containers staan in de volgende straten:

 • Linnaeusstraat
 • Ir. G. Friendhoffplein
 • Bramenlaan
 • Tjerk Hiddestraat
 • Louis Davidsstraat
 • Sophiaweg
 • Julianaweg
 • Tolweg
 • Schuitengat
 • Tollensstraat
 • Flemingstraat
 • Corn. Slegersstraat

Adres en openingstijden Milieuplein Bloemendaal en Zandvoort.
De lijst plastic verpakkingsafval (o.a. drinkpakken) vindt u op www.plasticheroes.nl.

De gemeente haalt geen puin of bouw- en sloopafval op. Bouw- en sloopafval kunt u onder bepaalde voorwaarden gratis aanbieden bij de milieustraten van Haarlem en Heemstede. Bij de milieustraat van Bloemendaal worden kosten in rekening gebracht.

Puin levert u aan bij een zogeheten puinbreker. Dit moet u zelf regelen. U kunt hier bijvoorbeeld voor terecht bij de gebroeders Bottelier, telefoon. 023 532 05 85.

Neem voor het afvoeren van grond en zand contact op met:

 • Stoel Milieu in Vijfhuizen, telefoon 023 536 46 46
 • Grondbank combinatie in Vijfhuizen, telefoon 088 801 08 01

Deze bedrijven kunnen naar een 'schoongrondverklaring' vragen.

In Zandvoort staan op diverse locaties textielcontainers van Sympany. De ingezamelde kleding verkoopt Sympany door aan textielbedrijven. De opbrengst gaat naar projecten voor de allerarmsten wereldwijd.

De textielcontainers vindt u in Zandvoort op de volgende locaties:

 • Keesomstraat (naast glas- en papiercontainer)
 • Linnaeusstraat (naast glas- en papiercontainer)
 • Louis Davidsstraat
 • Corn. Slegersstraat (naast glas- en papiercontainer)
 • Tollenstraat (naast glas- en papiercontainer)
 • Ir. Friedhoffplein (naast glas- en papiercontainer)
 • Bramenlaan, Bentveld

Gerelateerde onderwerpen