Afvalinzameling

Aangepaste werktijden bij Spaarnelanden

Spaarnelanden blijft afval inzamelen. Vanwege het coronavirus hebben medewerkers aangepaste werktijden om de samenkomst van mensen te spreiden. Spaarnelanden vraagt daarom aan inwoners om rolcontainers de avond van tevoren aan de straat te plaatsen. Tot nadere berichtgeving blijft Spaarnelanden afval en grof huishoudelijk afval ophalen. Voor het maken van een afspraak voor grof huishoudelijk afval verzoeken wij inwoners om gebruik te maken van de website. De Remise is tot nadere berichtgeving geopend.
Kijk voor alle informatie op spaarnelanden.nl.

Gaat u een gebouw van voor 1993 slopen of verbouwen? Tot 1993 is er asbest gebruikt in sommige bouwmaterialen. Ga daarom voorzichtig te werk. Het inademen van asbestvezels is slecht voor de gezondheid. Sinds 1993 geldt een verbod op asbesthoudende materialen. Toch zijn er nog steeds gebouwen waar zich asbest bevindt in bouwmaterialen, zoals golfplaten, vinylvloerbedekking (zeil) en in pijpen voor schoorstenen. Kijk op www.odijmond.nl voor meer informatie over het verwijderen van asbest.

Asbest herkennen

 • Asbesthoudende producten hebben meestal een vezelige structuur, hoewel dat bij hechtgebonden producten en materialen moeilijk te zien is
 • Wit asbest is de meest voorkomende vorm. Producten en materialen met wit asbest hebben een witte tot lichtgrijze kleur
 • Aan de hand van de leeftijd van het materiaal kan worden vastgesteld of er asbest in zit. Producten van voor 1983 kunnen losse asbestdelen bevatten; hechtgebonden asbest is gebruikt tot 1993.

Aanbiedlocaties- en regels

U kunt asbest(houdend) afval aanbieden bij Spaarnelanden, locatie Remise in Zandvoort, of bij het milieuplein van Spaarnelanden in Haarlem. Ook kunt u asbest aanbieden bij de milieustraten van Bloemendaal en Heemstede. Kijk voor de regels over het aanbieden van asbest bij Spaarnelanden op www.spaarnelanden.nl. De regels voor het aanbieden van asbest bij de milieustraten van Bloemendaal en Heemstede vindt u op www.meerlanden.nl.

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalinzameling regelen. U kunt uw bedrijfsafval laten ophalen door een particulier inzamelingsbedrijf.

Kapotte apparaten, alles met een stekker of batterij, worden apart ingezameld. De materialen van oude apparaten kunnen goed worden hergebruikt. Denk aan staal, aluminium, koper, glas en kunststoffen.

Afvoeren kan op de volgende manieren:

 • Breng het naar een kringloopwinkel als het apparaat nog bruikbaar is. Of laat het ophalen door een kringloopwinkel
 • Lever het oude apparaat in bij de bezorger van uw nieuwe apparaat of bij de winkel waar u een nieuw apparaat koopt
 • Breng het apparaat naar de Remise
 • Apparaten van meer dan 10 kg kunt u gratis op laten halen. U kunt hiervoor online een afspraak maken met Spaarnelanden.

De gemeente zamelt groente-, fruit- en tuinafval (gft) apart in. Zo kan er weer compost of groen gas van worden gemaakt. Bewoners met een laagbouwwoning bieden hun gft en etensresten aan in de groene rolcontainer.

De groene rolcontainers worden elke 2 weken geleegd. Zet de container op de inzameldag vóór 7.30 uur aan de straat op de aangewezen aanbiedplaats met het handvat naar de straat toe. Haal de container voor 19.00 uur naar binnen. Na 19.00 uur mag er geen rolcontainer meer op straat staan. In de afvalkalender kunt u zien wanneer de groene rolcontainer wordt geleegd en wanneer ze worden gereinigd.

De gemeente zamelt glas apart in. Zo kan er nieuw glas van worden gemaakt. De glasbakken staan op verschillende plekken in de gemeente. U mag alleen tussen 7.00 en 22.00 uur glas in de glasbakken gooien. En alleen verpakkingsglas. Bijvoorbeeld flessen en potjes. Al het andere glas kunt u inleveren bij de Remise of bij een van de milieustraten in Haarlem, Heemstede of Bloemendaal. Heeft u veel verpakkingsglas opgespaard? Dan kunt u dit ook inleveren bij de Remise.

De glasbakken staan in de volgende straten:

 • Bramenlaan
 • Burgemeester Nawijnlaan
 • Ir. G. Friedhoffplein
 • Flemingstraat
 • Herman Heijermansweg
 • Joh. G. Mezgerstraat
 • Julianaweg
 • Keesomstraat
 • Linnaeusstraat
 • Lorentzstraat
 • Corn. Slegersstraat
 • Lijsterstraat
 • Louis Davidsstraat
 • Schuitengat
 • Sophiaweg
 • Tjerk Hiddesstraat
 • Tolweg
 • Tollensstraat 
 • Thorbeckestraat

Afval dat u niet gescheiden kunt inleveren, mag bij het restafval. De grijze rolcontainer of gele huisvuilzak. Het gaat bijvoorbeeld om luiers, kattenbakvulling, koffiecupjes en chipszakken. Twijfelt u in welke bak het afval thuishoort? Kijk op www.afvalscheidingswijzer.nl voor de juiste afvalbak.

De grijze rolcontainers worden elke 2 weken geleegd. Zet de container op de inzameldag vóór 7.30 uur aan de straat op de aangewezen aanbiedplaats met het handvat naar de straat toe. Haal de container voor 19.00 uur naar binnen. Na 19.00 uur mag er geen rolcontainer meer op straat staan. In de afvalkalender kunt u zien wanneer de grijze rolcontainer wordt geleegd.

Voor het milieu is het goed om uw afval zo veel mogelijk te scheiden. Gescheiden afval kan (beter) worden gerecycled. Afval wordt zo weer grondstof. Afval dat u niet gescheiden inlevert, wordt verwerkt als restafval en verbrand.

Klein chemisch afval (kca) is afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu. Bijvoorbeeld spaarlampen, batterijen, gootsteenontstopper en verf. Een groot deel van de (schadelijke) stoffen kan worden hergebruikt. Daarom is het belangrijk dat u het kca gescheiden inlevert. Het kan dan op de juiste manier worden verwerkt. Stoffen die niet geschikt zijn voor recycling worden op een speciale manier verbrand of gestort, zodat ze geen schade veroorzaken aan het milieu.

U kunt kca op woensdagmiddagen tussen 13.00 en 15.30 uur inleveren bij de Remise aan de Kamerling Onnesstraat 20 (Spaarnelanden). Ook kunt u kca inleveren bij de chemokar. De tijden en locaties van de chemokar vindt u in de Afvalkalender. U kunt uw kca ook inleveren bij een van de milieustraten in Haarlem, Heemstede of Bloemendaal.

Lees meer over het aanbieden van kca op de website van Spaarnelanden.

Papier en karton worden apart ingezameld. Bewoners van een laagbouwwoning bieden hun papier en karton aan in de rolcontainer met blauwe deksel. Heeft u geen rolcontainer voor papier? Breng dan uw papier en karton naar een van de papiercontainers in de gemeente. Het is belangrijk om het karton zo klein mogelijk te maken voordat u het in de container doet, anders kan de papiercontainer verstopt raken. Heeft u veel of grote stukken karton? Lever dit in bij de Remise aan de Kamerling Onnesstraat (Spaarnelanden), of bij een van de milieustraten in Haarlem, Heemstede of Bloemendaal.

De rolcontainers voor papier worden 1 keer per maand geleegd. De ophaaldagen staan in de Afvalkalender.

Brengpark met papiercontainer

U mag alleen tussen 7.00 en 22.00 uur papier in de papiercontainer gooien. U vindt de papiercontainers in de volgende straten:

 • Bramenlaan
 • Cornelis Slegersstraat
 • Ir. G. Friedhoffplein
 • Flemingstraat
 • Joh. G. Mezgerstraat
 • Julianaweg
 • Lorentzstraat
 • Linnaeusstraat
 • Keesomstraat
 • Lijsterstraat
 • Schuitengat
 • Sophiaweg
 • Tjerk Hiddesstraat
 • Tolweg
 • Tollensstraat
 • Thorbeckestraat

In de container voor plastic afval kunt u plastic verpakkingen en drinkpakken weggooien. Dit mag alleen in doorzichtige (geel/oranje) afvalzakken. Deze afvalzakken zijn gratis te krijgen bij de balie van de gemeente, Swaluëstraat 2 of bij de Remise, Kamerling Onnesstraat 20 (Spaarnelanden). U kunt deze afvalzakken ook ophalen bij de milieustraat Bloemendaal.

Heeft u veel plastic verpakkingsafval en drinkpakken? Dan kunt u deze ook inleveren bij de Remise.

Wilt u weten welk afval in de plastic container hoort? Kijk dan op www.afvalscheidingswijzer.nl.

De containers voor plastic staan in de volgende straten:

 • Linnaeusstraat
 • Ir. G. Friedhoffplein
 • Bramenlaan
 • Tjerk Hiddestraat
 • Louis Davidsstraat
 • Sophiaweg
 • Julianaweg
 • Tolweg
 • Schuitengat
 • Tollensstraat
 • Flemingstraat
 • Corn. Slegersstraat

De gemeente haalt geen puin en bouw- en sloopafval op. Bouw- en sloopafval kunt u onder bepaalde voorwaarden gratis aanbieden bij de milieustraten van Haarlem en Heemstede. Bij de milieustraat van Bloemendaal worden kosten in rekening gebracht.

Schoon puin

Schoon puin en stenen kunt u onverpakt aanbieden bij het Milieuplein van Spaarnelanden in Haarlem. Er kan maximaal 1m3 puin en stenen worden ingeleverd.

Vervuild puin

Het afvoeren van vervuild puin en stenen moet u zelf regelen bij een puinbreker. 

Grond en zand afvoeren

Neem voor het afvoeren van grond en zand contact op met:

 • Stoel Milieu in Vijfhuizen, telefoon 023 536 46 46
 • Grondbank combinatie in Vijfhuizen, telefoon 088 801 08 01

Deze bedrijven kunnen naar een 'schoongrondverklaring' vragen.

Openingstijden

maandag t/m donderdag van 7.30 tot 12.00 uur en van 12.45 tot 16.00 uur
vrijdag van 7.30 tot 12.30 uur

Adres

Kamerlingh Onnesstraat 20, 2041 CC Zandvoort

In Zandvoort staan op diverse locaties textielcontainers van Sympany. De ingezamelde kleding verkoopt Sympany door aan textielbedrijven. De opbrengst gaat naar projecten voor de allerarmsten wereldwijd.

Bied alleen schoon en droog textiel en schoenen aan. Verpakt in een afgesloten plastic zak. Kleding mag kapot zijn. Naast kleding en schoenen kunt u ook gordijnen, tafellakens, riemen, tassen, petten, knuffels en ander textiel in de textielcontainer doen. Poetslappen met olie of vet en matrassen, kussens en dekbedden horen niet thuis in de textielcontainer.

De textielcontainers vindt u op de volgende locaties:

 • Keesomstraat (naast glas- en papiercontainer)
 • Linnaeusstraat (naast glas- en papiercontainer)
 • Louis Davidsstraat
 • Corn. Slegersstraat (naast glas- en papiercontainer)
 • Tollenstraat (naast glas- en papiercontainer)
 • Ir. Friedhoffplein (naast glas- en papiercontainer)
 • Bramenlaan, Bentveld

Gerelateerde onderwerpen