Afvalinzameling

Aangepaste werktijden bij Spaarnelanden

Vanwege het coronavirus hebben medewerkers van Spaarnelanden aangepaste werktijden om de samenkomst van mensen te spreiden. Spaarnelanden vraagt daarom aan inwoners om rolcontainers de avond van tevoren aan de straat te plaatsen. Voor het ophalen van grof huishoudelijk afval kunt u online een afspraak maken met Spaarnelanden.

Afval is een restproduct met grote waarde. Optimale inzameling en verwerking van afval leveren belangrijke grondstoffen op voor nieuwe producten. In de gemeente Zandvoort kunnen veel verschillende soorten afval apart worden ingezameld en daarvan wordt elke kilogram gerecycled. Voor u is het van belang om te weten hoe en op welke locatie u het afval kan aanleveren. Een handig hulpmiddel is de online Afvalwijzer Spaarnelanden (ook als app op uw telefoon te downloaden). Hierin kunt u per afvalproduct zien in welke bak het thuishoort.

Gaat u een gebouw van voor 1993 slopen of verbouwen? Tot 1993 is er asbest gebruikt in sommige bouwmaterialen. Ga daarom voorzichtig te werk. Het inademen van asbestvezels is slecht voor de gezondheid. Sinds 1993 geldt een verbod op asbesthoudende materialen. Toch zijn er nog steeds gebouwen waar zich asbest bevindt in bouwmaterialen, zoals golfplaten, vinylvloerbedekking (zeil) en in pijpen voor schoorstenen. Kijk op www.odijmond.nl voor meer informatie over het verwijderen van asbest.

Asbest herkennen

 • Asbesthoudende producten hebben meestal een vezelige structuur, hoewel dat bij hechtgebonden producten en materialen moeilijk te zien is.
 • Wit asbest is de meest voorkomende vorm. Producten en materialen met wit asbest hebben een witte tot lichtgrijze kleur.
 • Aan de hand van de leeftijd van het materiaal kan worden vastgesteld of er asbest in zit. Producten van voor 1983 kunnen losse asbestdelen bevatten; hechtgebonden asbest is gebruikt tot 1993.

Aanbiedlocaties- en regels

U kunt asbest(houdend) afval aanbieden bij Spaarnelanden, locatie Remise in Zandvoort, of bij het milieuplein van Spaarnelanden in Haarlem. Op het Milieuplein in Haarlem én op locatie Zandvoort (Remise) is gratis verpakkingsmateriaal verkrijgbaar. Ook kunt u asbest aanbieden bij de milieustraten van Bloemendaal en Heemstede. Kijk voor de regels over het aanbieden van asbest bij Spaarnelanden op www.spaarnelanden.nl. De regels voor het aanbieden van asbest bij de milieustraten van Bloemendaal en Heemstede vindt u op www.meerlanden.nl.

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalinzameling regelen. U kunt uw bedrijfsafval laten ophalen door een particulier inzamelingsbedrijf.

Kapotte apparaten, alles met een stekker of batterij, worden apart ingezameld. De materialen van oude apparaten kunnen goed worden hergebruikt. Denk aan staal, aluminium, koper, glas en kunststoffen.

Afvoeren kan op de volgende manieren:

 • Breng het naar een kringloopwinkel als het apparaat nog bruikbaar is. Of laat het ophalen door een kringloopwinkel.
 • Lever het oude apparaat in bij de bezorger van uw nieuwe apparaat of bij de winkel waar u een nieuw apparaat koopt.
 • Breng het apparaat naar Spaarnelanden locatie Zandvoort (Remise) of één van de andere milieustraten.
 • Apparaten van meer dan 10 kg kunt u gratis op laten halen. U kunt hiervoor online een afspraak maken met Spaarnelanden.

Het Duurzaam Afval Beheer (DAB) plan is het beleidsplan van de gemeente Zandvoort waarin een aantal maatregelen staat aangekondigd om meer inwoners te stimuleren afval te scheiden. Op deze manier wil de gemeente dat meer waardevolle grondstoffen zoals papier, plastic en glas opnieuw gebruikt kunnen worden en dat de hoeveelheid restafval afneemt. De waardevolle grondstoffen zamelt Spaarnelanden voor de gemeente in.

U vindt meer informatie op de website van Spaarnelanden 'Wat gaat er veranderen in Zandvoort' en 'Wij scheiden afval'.

Meer containers voor afvalscheiding

We gaan in Zandvoort meer, deels ondergrondse, containers plaatsen, zodat inwoners hun afval dicht bij huis gescheiden kunnen inleveren. Er komen bijvoorbeeld meer verzamelcontainers voor verschillende afvalsoorten op straat en inwoners met rolcontainers aan huis ontvangen een duocontainer.

Meer informatie over het beleidsplan Duurzaam Afval Beheer (DAB) en de uitrol van nieuwe verzamelcontainers vindt u op de website van Spaarnelanden.

De gemeente zamelt groente-, fruit- en tuinafval (gft) apart in. Zo kan er weer compost of groen gas van worden gemaakt. Bewoners met een laagbouwwoning bieden hun gft en etensresten aan in de groene rolcontainer.

De groene rolcontainers worden elke 2 weken geleegd. Zet de container op de inzameldag vóór 7.30 uur aan de straat op de aangewezen aanbiedplaats met het handvat naar de straat toe. Haal de container voor 19.00 uur naar binnen. Na 19.00 uur mag er geen rolcontainer meer op straat staan. In de afvalkalender (Spaarnelanden) kunt u zien wanneer de groene rolcontainer wordt geleegd en wanneer ze worden gereinigd.

De gemeente zamelt glas apart in. Zo kan er nieuw glas van worden gemaakt. De glasbakken staan op verschillende plekken in de gemeente. U mag alleen tussen 7.00 en 22.00 uur glas in de glasbakken gooien. In de glasbak hoort uitsluitend leeg verpakkingsglas thuis, zoals glazen flessen en potten van levensmiddelen, dranken, cosmetica of medicijnen waar geen statiegeld op zit. Al het andere glas kunt u inleveren bij een van de milieustraten in Haarlem, Heemstede of Bloemendaal. Heeft u veel verpakkingsglas opgespaard? Dan kunt u dit ook inleveren bij Spaarnelanden locatie Zandvoort (Remise). Hier kunt u ook vlakglas, zoals glas uit ramen, kozijnen en deuren inleveren.

De glasbakken staan in de volgende straten:

 • Bramenlaan
 • Burgemeester Nawijnlaan
 • Ir. G. Friedhoffplein
 • Flemingstraat
 • Herman Heijermansweg
 • Joh. G. Mezgerstraat
 • Julianaweg
 • Keesomstraat
 • Linnaeusstraat
 • Lorentzstraat
 • Corn. Slegersstraat
 • Lijsterstraat
 • Louis Davidsstraat
 • Schuitengat
 • Sophiaweg
 • Tjerk Hiddesstraat
 • Tolweg
 • Tollensstraat 
 • Thorbeckestraat

Zelf grofvuil wegbrengen naar een milieustraat

U kunt uw grof huishoudelijk afval zelf wegbrengen. Dit kan 6 dagen per week tijdens de openingstijden van de milieustraten in Bloemendaal en Heemstede (Meerlanden) en het milieuplein in Haarlem (Spaarnelanden). Een deel van uw grof huishoudelijk afval kunt u ook wegbrengen naar de locatie Zandvoort van Spaarnelanden (Remise). Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Controleer altijd aan welke voorwaarden het afval dat u aanbiedt moet voldoen. Deze informatie kunt vinden op de website van de milieustraat die u wilt bezoeken.

Neem een geldig legitimatiebewijs en een bewijs van uw huidige adres mee.

Afspraak maken via de website

U kunt online een afspraak maken voor het laten ophalen van grof huishoudelijk afval. Kijk voor meer informatie op www.spaarnelanden.nl/zandvoort.

Maak online een afspraak.

Uw grofvuil wordt nooit meteen opgehaald. Meestal worden aanvragen die tot donderdag zijn gedaan uitgevoerd op de woensdag daaropvolgend.

Aanbieden grof huishoudelijk vuil
U kunt uw grof huishoudelijk afval aanbieden aan de rand van de stoep of in de berm aan de rand van de openbare weg. Dit mag pas vanaf 20.00 uur op de avond voordat uw grofvuil wordt opgehaald tot 7.30 uur op de dag zelf.

U mag niet alles op laten halen als grof huishoudelijk afval. Veel soorten afval moeten apart worden ingeleverd.

Meer informatie over het maken van een grofvuilafspraak en de bijbehorende regels vindt u op www.spaarnelanden.nl/zandvoort.

Afval dat u niet gescheiden kunt inleveren, mag bij het restafval. De grijze rolcontainer of de ondergrondse restafvalcontainer. Het gaat bijvoorbeeld om luiers, kattenbakvulling, koffiecupjes en chipszakken. Twijfelt u in welke bak het afval thuishoort? Kijk op www.afvalscheidingswijzer.nl of in de digitale afvalwijzer voor de juiste afvalbak.

De grijze rolcontainers worden elke 2 weken geleegd. Zet de container op de inzameldag vóór 7.00 uur aan de straat op de aangewezen aanbiedplaats met het handvat naar de straat toe. Haal de container voor 19.00 uur naar binnen. Na 19.00 uur mag er geen rolcontainer meer op straat staan. In de afvalkalender kunt u zien wanneer de grijze rolcontainer wordt geleegd.

Voor het milieu is het goed om uw afval zo veel mogelijk te scheiden. Gescheiden afval kan (beter) worden gerecycled. Afval wordt zo weer grondstof. Afval dat u niet gescheiden inlevert, wordt verwerkt als restafval en verbrand.

Klein chemisch afval (kca) is afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu. Bijvoorbeeld spaarlampen, batterijen, gootsteenontstopper en verf. Een groot deel van de (schadelijke) stoffen kan worden hergebruikt. Daarom is het belangrijk dat u het kca gescheiden inlevert. Het kan dan op de juiste manier worden verwerkt. Stoffen die niet geschikt zijn voor recycling worden op een speciale manier verbrand of gestort, zodat ze geen schade veroorzaken aan het milieu.

U kunt kca op woensdagmiddagen tussen 13.00 en 15.30 uur inleveren bij Spaarnelanden locatie Zandvoort (Remise) aan de Kamerling Onnesstraat 20. Ook kunt u kca inleveren bij de chemokar. De tijden en locaties van de chemokar vindt u in de Afvalkalender. U kunt uw kca ook inleveren bij een van de milieustraten in Haarlem, Heemstede of Bloemendaal.

Lees meer over het aanbieden van kca op de website van Spaarnelanden.

Als uw spullen nog goed zijn, kunt u ze naar kringloopwinkel Louis Davidsstraat 7, 2042 LS Zandvoort. . Zijn de spullen te zwaar om zelf weg te brengen? De kringloopwinkel kan spullen bij u ophalen. De kringloopwinkel is telefonisch bereikbaar via 06 536 934 09.

Een deel van het grof huishoudelijk afval kunt u brengen naar de locatie Zandvoort van Spaarnelanden (Remise).

 • Asbest, hier kunt u bij locatie Zandvoort (Remise) speciaal verpakkingsmateriaal met instructie voor ophalen. Dit is gratis. Maximaal 12M2 per jaar.
 • Autobanden, maximaal 4 per jaar zonder velg.
 • Dakafval, (Bitume) maximaal 1 m3 (schoon (zonder grind) en onverpakt).
 • Elektrische apparaten, maximaal 2 m3 (koelkasten, vrieskisten en gasfornuizen dienen ontgrendeld en leeg te worden aangeboden). 
 • Flessenglas
 • Klein chemisch afval, maximaal 50 kilo. Het gaat om huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten, die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu. 
 • Papier en karton
 • Plastic, blik en drinkpakken
 • Vlakglas, zoals glas uit ramen, kozijnen en deuren (verzamelnaam voor glassoorten, die worden gebruikt in de woningbouw). Maximaal 1m3.

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 7.30 tot 12.00 uur en van 12.45 tot 16.00 uur.
Vrijdag van 7.30 tot 12.30 uur. Let op! Klein chemisch afval (kca) kunt u alleen brengen op woensdag van 13.00-15.30 uur. 

Neem een geldig legitimatiebewijs en een bewijs van uw huidige adres mee.

Adres

Kamerlingh Onnesstraat 20, 2041 CC Zandvoort

Heeft u vragen of meldingen over (duo)containers, andere nieuwe inzamelmiddelen of afvalscheiding? Dan kunt u bij Spaarnelanden een online melding doen.

Wilt u een melding doen over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over zwerfvuil, fietswrakken, stoeptegels, verkeersborden, wegmarkering, schades of omgevallen bomen, dan kunt u een online melding bij de gemeente doen of bellen naar 14 023.

Papier en karton worden apart ingezameld. Bewoners van een laagbouwwoning bieden hun papier en karton aan in de duocontainer. Heeft u geen duocontainer? Breng dan uw papier en karton naar een van de papiercontainers in de gemeente. Het is belangrijk om het karton zo klein mogelijk te maken voordat u het in de container doet, anders kan de papiercontainer verstopt raken. Heeft u veel of grote stukken karton? Lever dit in bij Spaarnelanden locatie Zandvoort (Remise) aan de Kamerlingh Onnesstraat, of bij een van de milieustraten in Haarlem, Heemstede of Bloemendaal.

De duocontainers worden om de week geleegd. In de digitale afvalwijzer vindt u wanneer uw duocontainer wordt geleegd. In de digitale afvalwijzer vindt u ook in welke straten de ondergrondse papiercontainers staan.

In de duocontainer en de ondergrondse PBD-container kunt u plastic verpakkingen, blik en drinkpakken weggooien. U mag het afval los of verzameld in een doorzichtige plastic zak aanbieden. Deze afvalzakken zijn gratis te krijgen bij de balie van de gemeente, Swaluëstraat 2 of bij Spaarnelanden locatie Zandvoort (Remise), Kamerlingh Onnesstraat 20. U kunt deze afvalzakken ook ophalen bij de milieustraat Bloemendaal.

Heeft u veel plastic verpakkingsafval, blik en drinkpakken? Dan kunt u deze ook inleveren bij Spaarnelanden locatie Zandvoort (Remise).

Wilt u weten welk afval in de plastic container hoort? Kijk dan op www.afvalscheidingswijzer.nl of in de digitale afvalwijzer. In de digitale afvalwijzer vindt u ook in welke straten de ondergrondse PBD-containers staan.

Spaarnelanden haalt geen puin en bouw- en sloopafval op. Bouw- en sloopafval kunt u onder bepaalde voorwaarden gratis aanbieden bij de milieustraten van Haarlem en Heemstede. Bij de milieustraat van Bloemendaal worden kosten in rekening gebracht.

Schoon puin

Schoon puin en stenen kunt u onverpakt aanbieden bij het Milieuplein van Spaarnelanden in Haarlem. Er kan maximaal 1m3 puin en stenen worden ingeleverd.

Vervuild puin

Het afvoeren van vervuild puin en stenen moet u zelf regelen bij een puinbreker. 

Grond en zand afvoeren

Neem voor het afvoeren van grond en zand contact op met:

 • Stoel Milieu in Vijfhuizen, telefoon 023 536 46 46 of
 • Grondbank combinatie in Vijfhuizen, telefoon 088 801 08 01

Deze bedrijven kunnen naar een 'schoongrondverklaring' vragen.

Spaarnelanden vervangt gratis kapotte en verdwenen rolcontainers. U kunt een rolcontainer ook gratis omruilen voor een kleiner of groter formaat. Ook kunt u een extra rolcontainer aanvragen. Aan een extra rolcontainer zijn kosten verbonden.

Rolcontainer aanvragen en meer informatie

In Zandvoort staan op diverse locaties textielcontainers van Sympany. De ingezamelde kleding verkoopt Sympany door aan textielbedrijven. De opbrengst gaat naar projecten voor de allerarmsten wereldwijd.

Bied alleen schoon en droog textiel en schoenen aan. Verpakt in een afgesloten plastic zak. Kleding mag kapot zijn. Naast kleding en schoenen kunt u ook gordijnen, tafellakens, riemen, tassen, petten, knuffels en ander textiel in de textielcontainer doen. Poetslappen met olie of vet en matrassen, kussens en dekbedden horen niet thuis in de textielcontainer.

De textielcontainers vindt u op de volgende locaties:

 • Keesomstraat (naast glas- en papiercontainer)
 • Linnaeusstraat (naast glas- en papiercontainer)
 • Louis Davidsstraat
 • Corn. Slegersstraat (naast glas- en papiercontainer)
 • Tollenstraat (naast glas- en papiercontainer)
 • Ir. Friedhoffplein (naast glas- en papiercontainer)
 • Bramenlaan, Bentveld

Gerelateerde onderwerpen