Aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten

Wilt u speelautomaten in uw horecabedrijf neerzetten? Welk type speelautomaat u mag plaatsen, hangt af van het soort horecabedrijf dat u heeft. Voor behendigheidsautomaten is geen vergunning nodig. Voor kansspelautomaten heeft u een aanwezigheidsvergunning speelautomaat nodig. U krijgt voor maximaal 2 speelautomaten per horecagelegenheid een vergunning.

Aanvragen vergunning kansspelautomaten U logt in met DigiD of eHerkenning

De vergunning is persoons-en adresgebonden en niet overdraagbaar. 
De vergunning is geldig voor 3 jaar en kost:

 • voor 1 automaat   € 169,50
 • voor 2 automaten € 271,50

Als de vergunning korter dan 3 jaar wordt verleend, betaalt u leges naar rato.

Alleen in hoogdrempelige horecaondernemingen mag u kansspelautomaten plaatsen.

Een horecaonderneming is hoogdrempelig als:

 • het een café of restaurant is met een geldige Drank- en Horecavergunning
 • er naast het café- en het restaurantbezoek geen andere activiteiten plaatsvinden (bijvoorbeeld een bowlingcentrum)
 • zij gericht is op personen van 18 jaar en ouder. Dit om gokverslaving onder jongeren te voorkomen.

Extra voorwaarden

Voor een hoogdrempelige inrichting gelden nog 2 extra voorwaarden:

 • De vergunningsaanvrager mag niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn. Dit is om criminaliteit in de speelautomatenbranche tegen te gaan. Screening vindt plaats bij verschillende instanties
 • De vergunningsaanvrager moet kennis hebben over het gebruik van speelautomaten en de daaraan verbonden risico's van gokverslaving.

In laagdrempelige horecaondernemingen zijn alleen behendigheidsautomaten toegestaan. Hiervoor is geen vergunning nodig.

Een horecabedrijf is laagdrempelig als:

 • er naast het café- en het restaurantbezoek ook andere activiteiten plaatsvinden (sport, spel, cultuur)
 • het een internetcafé is met meer dan 3 computers
 • het een café is met meer dan 3 pooltafels en/of dartborden
 • het een café is met 1 avond per week een dansavond.

Een samengestelde inrichting biedt hoog- en laagdrempelige activiteiten in verschillende zelfstandige ruimten. Bijvoorbeeld een restaurant met een afhaalcentrum of een bowlingcentrum met een café. Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan kansspelautomaten ook in samengestelde inrichtingen te plaatsen.

Belt u voor meer informatie naar het telefoonnummer 14 023.