Planning Nieuw Noord

  • Mei en juni 2021: Participatie plannen (Masterplan en Schetsontwerp) openbare ruimte Nieuw Noord
  • Juli 2021: Verwerking reacties tot Definitief Masterplan en SO openbare ruimte Nieuw Noord
  • September 2021: Vaststelling Masterplan en SO openbare ruimte Nieuw Noord door gemeenteraad
  • Najaar 2021: Start technische uitwerking van Schetsontwerp naar Voorlopig ontwerp (VO)
  • 2022: Start uitvoering