De schetsplannen: herinrichting openbare ruimte Nieuw Noord

Met de plannen laten we zien hoe we de wijk mooier kunnen maken met meer samenhang en kwaliteit. De plannen geven een richting hoe het eruit kan komen te zien voor de gemeente, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Groene wijk

We willen de wijk groener maken. Een groene wijk ziet er aantrekkelijker uit en nodigt uit om buiten te zijn en te bewegen. Op warme dagen zorgt groen voor verkoeling en verhoogt de ecologische waarde (waarde voor dieren en planten). Door het groen wordt het riool ontlast, waardoor de wijk toekomstige hoosbuien aankan.

We willen het duinlandschap bij de wijk betrekken via groene lobben die vanuit de duinen de wijk ingaan. Via deze groene lobben vervolg je de weg langs straten met een groenstrook, de zogenaamde parkstraten. De parkstraten gaan naar het Groene Wijkhart. De woonerven die uitkomen op de parkstraten worden ook van groen voorzien.

De groene lobben

Nieuw Noord is omgeven door de duinen. Aan de randen van de wijk zijn er locaties waar je in direct contact staat met dit duinlandschap. Echter vaak zijn deze locaties niet aantrekkelijk. Deze locaties willen we vergroenen met behoud van het aantal parkeerplaatsen. Twee lobben die groener worden, zijn de Thomsonstraat en de Reinwardtstraat. Hieronder staan de bestaande situaties en de concept Schetsontwerpen (SO) van deze lobben.

Aan de Thomsonstraat ligt veel onnodige verharding. In de plannen is deze onnodige verharding ingewisseld voor groen, waardoor de route duinlandschap-wijkcentrum aantrekkelijker wordt. Bovendien kan op deze wijze meer waterberging plaatsvinden.

In de bestaande situatie ligt aan de Reinwardtstraat een groot verhard parkeerterrein. Door het parkeren te herschikken, ontstaat meer ruimte voor groen en een mooiere route naar het duinlandschap. Praat mee over parkeren en verblijfsplekken.

De straten met een groenstrook: de parkstraten

De parkstraten zijn in het ontwerp straten met een groenstrook met daarin een mix van boomsoorten. Vanuit de groene lobben brengen de parkstraten het duinlandschap verder de wijk in. Zij accentueren de hoofdroutes door de wijk en verbinden de groene lobben met het Groen Wijkhart. Parkstraten zijn breder dan de woonerven. De parkstraten zijn de Celciusstraat, Flemingstraat, Keesomstraat en Curiestraat.

Hierboven is te zien dat aan de zuidzijde van de Celsiusstraat een groenstrook is toegevoegd, door de rijbaan te versmallen. De rijbaan van de Celsiusstraat is nu gelijk aan de rijbaan van de Flemingstraat. De rijbaan wordt bestraat in rode gebakken klinkers. Al het parkeren gaat op halfverharding (grastegels), om de waterbergingscapaciteit van de wijk verder te vergroten.

In de Keesomstraat zijn tevens op diverse plekken groenstroken toegevoegd, door ook hier de breedte van de rijbaan gelijk te maken aan die van de Flemingstraat. Het parkeren gaat op halfverharding. In de afbeelding hieronder wordt de Keesomstraat weergegeven in de huidige situatie en zoals voorgesteld in de plannen. Bestaande inritten blijven allemaal behouden. Praat mee over de straatprofielen.

Het Groen Wijkhart

Nieuw Noord is een bestaande wijk. Door de nieuwbouwprojecten Curiedex en Santfort neemt het bezoekersaantal van het wijkcentrum toe. Daarom is het wenselijk de buitenruimte voor sport, spel en winkelvoorzieningen tussen de Fleming-, Celsius en Pasteurstraat te veranderen. Door iets te schuiven met parkeerplekken en onnodige verharding eruit te halen, is meer groen mogelijk. We willen samen met omwonenden kijken of sport- en spelfuncties vervangen kunnen worden door groenere sport- en speloplossingen. Het doel is een aantrekkelijk groen wijkhart waar het goed verblijven is. 

Met omwonenden willen we bekijken of de sport- en spelfuncties aan de Flemingstraat vervangen kunnen worden door groenere sport- en speloplossingen. Praat mee over parkeren en verblijfsplekken.

De smalle woonstraten

Voor de smalle woonstraten, zoals de Pasteurstraat, Boerlagestraat en de Treubstraat, is het voorstel om ook in deze straten meer halfverharding toe te passen in de vorm van grastegels (zie afbeelding hieronder). De bomen en het tuingroen krijgen daardoor meer regenwater en de waterbergingscapaciteit van de straat wordt vergroot. Door de aanpassingen krijgen de straatjes tevens meer de uitstraling van een woonerf. 

In de onderstaande afbeelding is te zien dat het dubbel parkeren langs de straat geformaliseerd is, door parkeerstroken aan weerzijden van de straat. In het voorstel worden de straatjes eenrichtingsverkeer. Praat mee over de straatprofielen.