Werk vinden voor Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen uit de Oekraïne mogen in Nederland werken. Het WerkgeversServicepunt (WSP) in Haarlem helpt hierbij. Zij zitten bij het informatiepunt in Haarlem, aan de Zijlsingel 1.

Medewerkers van het Rode Kruis helpen bij het informatiepunt met het doorlopen van de eerste stappen. Om te mogen werken moet een vluchteling beschikken over:

  • een burgerservicenummer (BSN)
  • een Nederlands woon- of verblijfsadres
  • een bankrekeningnummer

Als dat geregeld is kan er direct een gesprek aangegaan worden met een Adviseur van het WSP. Dit kan meestal zonder afspraak. Vaak is er een tolk aanwezig voor eventuele ondersteuning. In het gesprek wordt gekeken wat mogelijk is qua werk en wat nodig is aan ondersteuning.

Bezoekadres: Zijlsingel 1, 2013 DN Haarlem

Tijd: melden tussen 09.00 en 16.00 uur

Finding work for Ukrainian refugees

Refugees from Ukraine are allowed to work in the Netherlands. The ‘WerkgeversServicepunt’ (WSP) in Haarlem can assist with this. They can be found at the information desk in Haarlem, at Zijlsingel 1.

Staff from the Red Cross are on hand at the information office to assist with the first steps. In order to be able to work, a refugee must have:

  • a citizen service number (‘BSN’ in Dutch)
  • an address in the Netherlands
  • a bank account

Once these are in place, an Adviser from the WSP can be approached for a chat. Usually, no appointment is required for this. Often, an interpreter will be available to provide support. During the chat, the options in terms of work will be discussed as well as what support is needed.

Address: Zijlsingel 1, 2013 DN Haarlem

Opening hours: between 09:00 and 16:00.

Робота для вимушених переселенців з України

Вимушеним переселенцям з України дозволено працювати в Нідерландах. Асоціація роботодавців Werkgevers Servicepunt (WSP) в Гарлемі допоможе в пошуках роботи. Представників асоціації в Гарлемі можна знайти в інформаційному центрі за адресою Zijlsingel 1 (вул. Зайлсінгел 1).

Співробітники Червоного Хреста допомагатимуть в інформаційному центрі при перевірці наявності необхідних документів. Для того, щоб отримати оплачувану роботу, українським вимушеним переселенцям потрібне наступне:

  • Персональний реєстраційний номер (BSN);
  • Адреса реєстрації та перебування в Нідерландах;
  • Банківський рахунок в Нідерландах.

За наявності всього необхідного ви можете поспілкуватися з радником Асоціації роботодавців WSP. Для цього не потрібно призначати час прийому. В більшості випадків вам зможе допомогти перекладач, присутній в інформаційному центрі. Під час розмови з радником ви обговорите можливості роботи, а також необхідну підтримку.

Адреса інформаційного центру: Zijlsingel 1, 2013 DN Haarlem

Час: можна приходити між 09:00 та 16:00