Nieuwsoverzicht

 • Schetsontwerp herinrichting boulevard Paulus Loot en De Favauge: een aantrekkelijke boulevard in zomer én winter

  26 april 2019

  De gemeente Zandvoort wil de boulevard herinrichten om de ruimtelijke kwaliteit voor Zandvoort te verbeteren en haar positie als badplaats te versterken.

 • Samenwerken aan een omgevingsplan strand

  26 april 2019

  Het college van de gemeente Zandvoort heeft de ambities, doelstellingen en uitgangspunten geformuleerd voor het omgevingsplan strand.

 • Meldingsplicht toeristische verhuur

  27 maart 2019

  Heeft u een ‘Bed en Breakfast’ of verhuurt u uw huis aan toeristen? Vanaf 1 april 2019 geldt een meldingsplicht en houdt de gemeente strenger toezicht op de geldende wetgeving.

 • Informatiebijeenkomst conceptvisie ‘Zandvoort, waar de Metropool de kust kust’ op 3 april

  19 maart 2019

  Zandvoort is met jaarlijks vijf miljoen bezoekers en één miljoen overnachtingen de belangrijkste badplaats van de metropoolregio Amsterdam. Om deze positie te behouden en te versterken, heeft het kwaliteitsteam in opdracht van de gemeente een conceptvisie opgesteld.

 • Zandvoort waar de Metropool de kust kust

  6 maart 2019

  Zandvoort is met jaarlijks 5 miljoen bezoekers en 1 miljoen overnachtingen de belangrijkste badplaats van de metropoolregio Amsterdam. Om deze positie te behouden en te versterken, heeft het kwaliteitsteam in opdracht van de gemeente een conceptvisie opgesteld met heldere richtlijnen waaraan de diverse plannen in de kuststrook moeten voldoen.

 • Japanse Duizendknoop in de tuin? Dit kunt u doen!

  6 maart 2019

  Ieder voorjaar steekt hij de kop weer op: de Japanse Duizendknoop. Een woekerende plant, die met zijn wortels schade kan aanrichten aan asfalt, muren en funderingen. En als hij eenmaal in uw tuin groeit, komt u er moeilijk weer vanaf.

 • Gratis aanhanger te leen voor grofvuil!

  1 maart 2019

  Vanaf 1 maart 2019 kunnen inwoners uit Zandvoort en Bentveld gratis een aanhanger lenen van Spaarnelanden voor het wegbrengen van grofvuil.

 • Inwoners van Zandvoort willen een burgemeester met visie

  22 februari 2019

  Inwoners vinden het belangrijk dat de nieuwe burgemeester een visie heeft over waar de gemeente Zandvoort in de toekomst naar toe moet. Dat blijkt uit de enquête die de gemeenteraad heeft gehouden van 5 tot en met 14 februari 2019 onder de inwoners van de gemeente Zandvoort. Bijna 40 procent van de respondenten vond dat de belangrijkste voorwaarde.

 • Kabinet bereid om medewerking te verlenen aan Grand Prix Nederland

  5 februari 2019

  Minister Bruno Bruins laat weten dat het kabinet zijn medewerking wil verlenen aan een Grand Prix op Circuit Zandvoort. Daarnaast heeft hij ook gezegd geen financiële steun te geven. Het kabinet is van mening dat het bedrijfsleven hiervoor moet worden aangesproken.

 • Inloopbijeenkomst concept schetsontwerp boulevard Zandvoort 13 februari

  31 januari 2019

  Woensdag 13 februari a.s. is er een vervolgbijeenkomst over de geplande herinrichting van de boulevard. Tijdens deze bijeenkomst presenteert de gemeente het concept schetsontwerp van de boulevard Paulus Loot en De Favauge. Graag gaan we deze avond op basis van het schetsontwerp met u in gesprek en horen wij wat u vindt van het ontwerp.