Zandvoort steunt motie voor meer evenwicht in corona-aanpak

Datum:

Het college van Zandvoort steunt de motie over de corona-aanpak die 13 januari in de algemene ledenvergadering van de VNG wordt besproken.

In deze motie wordt gevraagd meer evenwicht te brengen in de aandacht voor de zorg en de sociale, maatschappelijke en economische effecten.

Meerdere Nederlandse gemeenten stuurden deze week een brandbrief naar het kabinet met een oproep om de sluiting van niet-essentiële winkels en horeca op te heffen.

Zandvoort heeft, samen met andere gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland nagedacht of het ook een brief zou sturen. Er is besloten dat niet te doen. Maar, zo zegt burgemeester Moolenburgh in een brief gericht aan de gemeenteraad, de burgemeesters beseffen zeker dat het voor ondernemers van niet-essentiële winkels en horeca zwaar is om opnieuw in een lockdown te zitten.

Er is dan ook veel begrip voor de oproep van ondernemers om de maatregelen zo snel mogelijk weer op te heffen. Dit geldt natuurlijk ook voor de vele andere sectoren die worden geraakt door de maatregelen.

Waarom geen brandbrief

De reden waarom er geen brandbrief is gestuurd is omdat Kennemerland de zorgen al via het Veiligheidsberaad en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) aan de minister doorgeeft.

Donderdag 13 januari wordt er een motie besproken in de algemene ledenvergadering van de VNG. Zandvoort en de andere gemeenten roepen op om meer evenwicht te brengen in de aandacht voor de zorg en de aandacht voor de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten. Er moet gekeken worden onder welke omstandigheden de samenleving wel veilig open kan.

Ook willen de gemeenten dat het kabinet snel een besluit neemt om ondernemers te helpen. Door maatregelen te versoepelen en/of steun te verlenen. Het college van Zandvoort steunt deze motie.

Het is lastig

De burgemeesters van de veiligheidsregio Kennemerland snappen dat het lastig is te bepalen welke stappen in de coronamaatregelen nu gezet moeten worden. Vanwege de vele besmettingen en wat het gevolg hiervan is voor ziekenhuisopnamen.