Uitnodiging inwonerspeiling

Datum:

Elk huishouden in Bentveld en Zandvoort ontvangt 24 of 27 september een uitnodiging om deel te nemen aan de inwonerspeiling. Met dit onderzoek wil de gemeente in beeld brengen hoe de inwoners van Bentveld en Zandvoort denken over hun buurt en de (dienstverlening van de) gemeente.

De vragenlijst kan tot 10 oktober worden ingevuld.

De vragen variëren van: ‘hoe prettig vindt u het om in uw buurt te wonen?’ en ‘wat vindt u van het onderhoud van het groen in uw buurt?’ tot ‘wat vindt u van de informatie van de gemeente over het beleid en de plannen?’.

Trends signaleren

De Inwonerspeiling wordt elk jaar gehouden. Zo kan de gemeente uitkomsten vergelijken, trends signaleren en, waar nodig, samen met inwoners en organisaties aan de slag met verbeteracties. De resultaten van het onderzoek zijn begin volgend jaar bekend.

Hulp bij invullen

Inwoners die geen internet hebben of het moeilijk vinden om de vragenlijst in te vullen kunnen hulp krijgen. Op 4 oktober van 13:30 tot 15:30 uur in de Bibliotheek Zandvoort, Louis Davidscarré 1 en op 6 oktober van 9:00 tot 12:00 uur bij Pluspunt, Flemingstraat 55. Neem uw brief mee met persoonlijke inlogcode. Als u een smartphone, tablet of laptop heeft, zou het fijn zijn als u die ook meebrengt.

Geen brief ontvangen

Inwoners die geen brief hebben ontvangen, maar wel graag mee willen doen kunnen zich aanmelden voor het Zandvoortpanel. De gemeente wil op deze manier zo veel mogelijk inwoners de kans geven om hun mening te geven.