Reageer t/m 12 juli op de Omgevingsvisie

Datum:

Inwoners en ondernemers uit Zandvoort en Bentveld zijn betrokken bij hun dorp en een aantal hebben meegedacht over de visie. Graag horen we ook uw reactie op deze Omgevingsvisie. Voor de gemeente Zandvoort. De inspraakperiode loopt tot en met 12 juli. 

U kunt u reactie digitaal, of per post geven: Gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort t.n.v. Jeroen Traudes. Wilt u bij uw reactie uw naam, adres, datum en als onderwerp ‘Ontwerp Omgevingsvisie” plaatsen?

Centrale boodschap

De Omgevingsvisie kent één centrale boodschap: we willen gemeente Zandvoort jaarrond aantrekkelijk maken! 365 dagen per jaar! De invulling is uitgewerkt in vijf thema’s: 

  1. Economie: stevige jaarrond economie
  2. Samenleving: sociale samenhang en ontmoeting
  3. Ruimte: aantrekkelijk en leefbaar dorp
  4. Mobiliteit: slimme bereikbaarheid
  5. Duurzaamheid: groen en toekomstbestendig

Vragen over hoe deze vijf thema’s zijn uitgewerkt en andere vragen over de Omgevingsvisie of de Omgevingseffectrapportage kunt u ook per mail stellen:  omgevingsvisie@zandvoort.nl. 

Waar vind ik de Omgevingsvisie 2040?

Iedereen kan de Ontwerp Omgevingsvisie online inzien via zandvoort.nl/omgevingswet.
Op de website vind u ook een presentatie van de Omgevingsvisie en de Omgevingseffectrapportage. U kunt de omgevingsvisie ook inzien bij de centrale balie aan de Swaluëstraat 2, 2042 KB Zandvoort. Door de huidige corona maatregelen werkt de gemeente op dit moment alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 14023.
 

.