Overzicht aanbod palliatieve zorg in Zandvoort

Datum:

In de gemeente Zandvoort bieden veel professionals en vrijwilligers ondersteuning aan mensen in de palliatieve fase. Om makkelijk en snel inzicht te krijgen van het aanbod van palliatieve zorg in Zandvoort is er een folder samengesteld. In deze folder staat beschreven wat de afzonderlijke organisaties bieden aan zorg en ondersteuning, de contactgegevens van de organisaties en hoe zij onderling samenwerken.

Wethouder Raymond van Haeften: “Het is mooi om te zien hoe Hospice Haarlem en omstreken, Kennemerhart, Pluspunt Tandem, Zorgbalans en gemeente Zandvoort samenwerken om bij te dragen aan een goede palliatieve zorg voor de inwoners van Zandvoort. Ik hoop dat zowel inwoners als zorg- en welzijnsorganisaties in Zandvoort beter de weg gaan vinden met behulp van deze folder”.

Als patiënten te horen krijgen dat ze niet meer beter worden kunnen ze palliatieve zorg krijgen. Deze zorg heeft als doel om het leven draaglijker en comfortabeler te maken, door lijden te voorkomen of te verlichten. De zorg kan weken, maanden of jaren duren. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing. De zorg en begeleiding kan thuis plaatsvinden, maar ook in het ziekenhuis, het hospice, een bijna-thuishuis, inloophuis of verpleeghuis.

De folder is digitaal beschikbaar op Pluspunt Zandvoort en is op diverse locaties te vinden zoals Pluspunt, huisartsen, gemeentehuis, apotheek, bibliotheek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathalie Lindeboom van Pluspunt 06-55138396.