4e Omgevingsdialoog: denkt u mee?

Datum:

De gemeente Zandvoort stelt een Omgevingsvisie 2040 op. En dat doen we graag samen met u! Na drie succesvolle Omgevingsdialogen in februari, maart en november van vorig jaar zien we u graag weer op dinsdag 9 maart van 19.30 tot 21.00 uur voor de 4e Omgevingsdialoog, online! Denkt u mee?

Eerder bespraken we met u de belangrijkste opgaven voor Zandvoort en Bentveld en vertaalden we deze naar mogelijke toekomstperspectieven. Nu gaan we de laatste fase in: het opstellen van de ontwerp-Omgevingsvisie! We kijken met de volgende 5 thema’s vooruit naar het jaar 2040: Ruimte, Economie, Samenleving, Duurzaamheid en Mobiliteit. Hoe ziet u de toekomst van uw gemeente? Samen bepalen we wat het verhaal van Zandvoort en Bentveld is; nu én in de toekomst!

U kunt zich aanmelden voor de online bijeenkomst door een e-mail te sturen naar omgevingsvisie@zandvoort.nl. Het programma met meer informatie ontvangt u een paar dagen van tevoren.

Meer informatie vindt u op de Omgevingswet in Zandvoort.

Kent u iemand die deze uitnodiging op prijs stelt? Stuur het gerust door!