Gemeentelijke hulp voor gedupeerden kinderopvangtoeslag

Datum:

Landelijk zijn duizenden ouders getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Gedupeerde ouders hebben naast financiële compensatie soms ook aanvullende hulp en ondersteuning nodig op het gebied van wonen, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Door het tekenen van een machtigingsbesluit kan de Belastingdienst gegevens delen van gedupeerde ouders, zodat gemeenten hen actief kunnen benaderen om gemeentelijke hulp aan te bieden.

Machtiging

Afgelopen maanden is in samenwerking met de VNG gewerkt aan een zorgvuldige gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst/Toeslagen en gemeenten. Dit heeft geleid tot een machtigingsbesluit. Het college van Zandvoort heeft met het besluit ingestemd. Hierna verstrekt de Belastingdienst/Toeslagen de contactgegevens van de gedupeerde ouders via een beveiligde voorziening. Op deze manier zijn de gedupeerde ouders in beeld en kan de gemeente contact opnemen namens de Belastingdienst/Toeslagen. Hulp is vrijblijvend; in een eerste gesprek kan de gedupeerde aangeven of extra hulp van de gemeente gewenst is.

Meldpunt

Naast deze actieve benadering heeft Zandvoort een Meldpunt Toeslagenaffaire ingericht. Ouders kunnen dit meldpunt bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023. Wanneer zij aangeven dat zij contact willen met het meldpunt toeslagenaffaire, worden zij (op werkdagen) binnen 24 uur teruggebeld. Een e-mail sturen met een vraag kan ook via toeslagenaffaire@zandvoort.nl