Drie Zandvoorters en wethouder ontvangen koninklijk lintje

Datum:

In Zandvoort zijn deze week drie inwoners verrast met een koninklijk lintje: de heren Gijs Beekhuijs, Jan Wassenaar en Peter Versteege. Zij zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester David Moolenburgh spelde de versierselen op. Afgelopen maandag ontving ook de wethouder Raymond van Haeften een lintje, in zijn woonplaats Haarlemmermeer.

De heer G.A. Beekhuijs

De heer Beekhuijs (70) is iemand die zich geruime tijd voor de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd. Vooral zijn vrijwillige werkzaamheden voor de scouting vanaf 1980 spelen een belangrijke rol bij zijn onderscheiding. Als bestuurslid en vrijwilliger bij de Stichting Belangenbehartiging The Buffalo ’s in Zandvoort regelde hij de verhuur en verschillende klussen van het Troephuis. Hij heeft gezorgd voor het realiseren van een nieuw Troephuis na de brand. Daarvoor was hij lid en voorzitter van het beheersteam. Onder zijn leiding is een nieuw complex voor sanitaire voorzieningen gebouwd. Hij was hoofd van het bewakingsteam en lid van de kampstaf tijdens het vierjaarlijkse kamp voor de circa 3.500 internationale scouts tijdens de Stichting Haarlemse Jamborette. De heer Gijs Beekhuijs ontvangt zijn onderscheiding voor zijn enorme bijdrage aan de scouting.

De heer J.G. Wassenaar

De heer Wassenaar (78) is sinds 1980 actief vrijwilliger voor de R.K. Parochie van St. Agatha in Zandvoort. Hij stuurt de schoonmaakploeg aan, fungeert als koster en organiseert als lid van de plaatselijke Raad van Kerken oecumenische vieringen. Ook organiseert hij bijeenkomsten, verzorgt de liturgieboekjes en levert hij hand- en spandiensten. Daarnaast is hij penningmeester en vrijwilliger bij de Seniorenvereniging Zandvoort waar hij onder andere de zwemgroep, de Nordic Walking groep en de wandelgroep coördineert. Hij organiseert museumbezoek en draagt bij aan de nieuwsbrief. De heer Wassenaar is daarnaast ook vrijwilliger bij het Genootschap Oud Zandvoort zoals het bezorgen van het clubblad en het ordenen van de bibliotheek. Hij ontvangt zijn onderscheiding voor zijn betrokkenheid bij de Zandvoortse samenleving.

De heer P.J.M. Versteege

De heer Versteege (83) heeft met zijn bedrijf Versteege Wielersport BV te Zandvoort een landelijke bekendheid en reputatie opgebouwd. Vooral zijn pionierswerk op het gebied van fietshelmen en de veiligheid, organisator van wedstrijden (toer)tochten en fietsevenementen hebben ertoe bijgedragen dat menig fietsliefhebber naar Zandvoort kwam. Mede om deze redenen is de heer Versteege in 1988 uitgeroepen tot ondernemer van het jaar in Zandvoort. In 2005 heeft hij zijn zaak overgedragen aan zijn dochter en schoonzoon. Sinds die tijd is hij vrijwilliger bij de St. Agatha Kerk. Daar heeft hij zijn bijdrage geleverd aan de renovatie van het kerkgebouw en maakt deel uit van de wekelijkse onderhoudsploeg van de begraafplaats en de pastorietuin. Hij is lid van de werkgroep evenementen en in het verleden assisteerde hij ook bij het uitreiken van voedselpakketten. Hij ontvangt zijn onderscheiding voor zijn grote betrokkenheid bij de Zandvoortse gemeenschap.

De heer R. van Haeften

Terwijl maandag de collegevergadering van B&W in volle gang was werd deze opeens onderbroken door wethouder Van Haeften: “Ik moet weg en dat moet onmiddellijk..” Twee uur later ontvingen de collegeleden een vrolijke foto van de fris onderscheiden wethouder. Met een glas in de hand toont hij trots zijn lintje.
De gemeenten Zandvoort en Haarlem feliciteren wethouder Raymond van Haeften van harte met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Van Haeften is in zijn gemeente Haarlemmermeer actief in de samenleving. Zo is hij al zestien jaar lang de grote animator achter het Mantelzorg Kerstdiner voor 150 mensen. Ook was hij actief betrokken bij de oprichting van de Willeke Alberti Foundation die zich inzet om ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking door middel van muzikale optreden uit hun isolement te halen en meer levensvreugde te geven. Daarnaast was hij een aantal jaar voorzitter van Regionale talentontwikkeling. De heer Van Haeften wordt omschreven als sociaal betrokken persoon met oog voor zijn medemens. Hij ontving zijn lintje van burgemeester Marianne Schuurmans.