Aanvragen evenementenvergunningen Formule 1 ingediend

Datum:

De organisatie van de Formule 1-race Dutch Grand Prix (DGP) en de organisatie van de side events Zandvoort Beyond hebben bij de gemeente Zandvoort de aanvragen voor de evenementenvergunningen en verdere benodigde ontheffingen ingediend. Het betreft de aanvraag voor een evenementenvergunning voor het Dutch Grand Prix Race Festival, Dutch Grand Prix Fan event, de Official 538 Dutch Grand Prix Village (camping) en een aanvraag voor de side events Zandvoort Beyond.

Onderdeel van deze aanvragen is het mobiliteitsplan en een veiligheidsplan. Spoor- en wegbeheerders, brandweer en politie zijn uitvoerig betrokken geweest tijdens de opstelling van deze plannen. Alle ingediende stukken worden door de gemeente en haar (hulp)diensten getoetst.

In de plannen staat hoe de organisator van het evenement, Dutch Grand Prix, het evenement veilig en verantwoord verwacht te kunnen organiseren. Het doel is daarnaast om de inwoners van Zandvoort en de regio zoveel mogelijk ruimte en bewegingsvrijheid te bieden tijdens het evenement.

Regio neemt verkeersbesluiten

De gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Haarlemmermeer, Beverwijk en de provincie Noord-Holland hebben op basis van de vooraf door DGP  aangeleverde informatie een aantal verkeersbesluiten genomen. Deze verkeersbesluiten zorgen ervoor dat het Dutch Grand Prix evenement, Zandvoort en de regio leefbaar, veilig en bereikbaar blijven. De verkeersbesluiten gaan ook over het afsluiten van de spoorwegovergangen op de route Amsterdam-Zandvoort in verband met de hoge frequentie van treinpassages (12 keer per uur per richting).

In verband met de coronapandemie heeft DGP verzocht om dit jaar zo laat mogelijk de vergunning te willen aanvragen. Daar is gehoor aangegeven en er is besloten om de deadline voor het indienen van de aanvraag van de evenementenvergunningen op 1 juni te vast te stellen. Om inwoners en ondernemers tegelijkertijd vroegtijdig te informeren over de verkeersbesluiten en om de volledige bezwaarperiode niet samen met de zomervakantie te laten vallen is er besloten om de verkeersbesluiten vervroegd te nemen. De gemeente Zandvoort heeft DGP daarom verzocht om de informatie over de benodigde verkeersmaatregelen vooruitlopend op het indienen van de vergunningsaanvragen aan te leveren.

Bereikbaarheid van het dorp

Voor de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid, gaat er tijdens de F1 een ringenstructuur met afsluitingen gelden. Met deze afsluitingen zal de verkeershinder door bezoekers zonder geldig parkeerticket worden voorkomen. De afsluitingen bieden ook extra veiligheid voor de vele fietsers en voetgangers in Zandvoort en Bloemendaal aan Zee, borgen de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten en beperken de overlast en hinder voor de inwoners van Zandvoort.

De eerste ring betreft het circuit en de directe omgeving. De tweede ring omvat Bloemendaal aan Zee en Zandvoort (exclusief Bentveld). De toegangswegen naar de tweede ring worden vanaf donderdagnacht 00.01 uur afgesloten tot (uiterlijk) maandagochtend 6 september 05.00 uur.

Gedurende die periode is toegang alleen met een doorlaatbewijs mogelijk en geldt voor bezitters van een doorlaatbewijs dat Zandvoort, alleen via de Zandvoortselaan (N201) bereikbaar is en Bloemendaal aan Zee alleen via de Zeeweg (N200). Inwoners en ondernemers met een parkeervergunning of parkeerplaats(en) op eigen terrein komen in aanmerking voor een doorlaatbewijs. In juli volgt er meer informatie over de toezending van de doorlaatbewijzen en over de eventuele aanvraag van extra doorlaatbewijzen.

De derde ring van afsluitingen omvat Bentveld en delen van Aerdenhout, Overveen, Ramplaankwartier en het gebied rondom de Zijlweg in Haarlem. De toegang tot deze ring wordt van donderdagavond 2 september 23.00 uur tot zondagmiddag 5 september 15.00 uur beperkt voor bezitters van een doorlaatbewijs om verkeers- en parkeeroverlast te voorkomen. De inwoners en ondernemers in deze derde ring krijgen eind augustus op (huis)adres doorlaatbewijzen toegestuurd.

De vierde ring bestaat uit wegafsluitingen op toegangswegen naar de derde ring zoals de Julianalaan in Haarlem en Lankhorstlaan om verkeer richting Zandvoort te weren. Deze wegafsluitingen zijn alleen actief tijdens de instroom van de bezoekers van DGP. Voor bestemmingsverkeer komt er een omleidingsroute beschikbaar.

De verkeersbesluiten omvatten verder onder andere afsluitingen van diverse parkeerterreinen die de gemeente als onderdeel van de afspraken met de Dutch Grand Prix beschikbaar stelt. Nabij de belangrijkste fiets- en wandelroutes van en naar het circuit en voor de side events worden verkeersmaatregelen getroffen. Hiervoor worden bijvoorbeeld parkeervakken of wegen afgesloten.

Om het duin rond het circuit te beschermen, wordt het gebied ten zuiden van de Zeeweg volledig afgesloten voor voetgangers en voertuigen. Zodoende worden toeschouwers voorkomen en is er ook een calamiteitenroute beschikbaar.

Het aantal treinen wordt verhoogd naar 24 treinen per uur (12 treinen heen en 12 treinen terug). Hiervoor worden 7 overwegen afgesloten op de spoorlijn Zandvoort-Amsterdam voor de continuïteit van het treinverkeer en de veiligheid van het wegverkeer. In het centrum van Zandvoort is in de week voorafgaand aan het evenement ook sprake van een aantal afsluitingen.

De plannen inzien

Van 7 juni t/m 25 juni zijn de ingediende vergunningsaanvragen op afspraak in te zien bij de publieke balie van de gemeente Zandvoort. Enkele informatie wordt niet ter inzage gelegd omdat dit de openbare veiligheid dan wel de commerciële belangen van partijen raakt. De tekeningen behorende bij de verkeersbesluiten zijn online te bekijken, dit kan via deze pagina.

Een afspraak maken om de stukken in te zien kan door te bellen met de gemeente Zandvoort via 14023. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicaties van de genomen verkeersbesluiten en de ingediende aanvragen van de evenementenvergunningen.

Uw reactie, vragen en/of opmerkingen op de stukken die ter inzage liggen kunt u tot uiterlijk vrijdag 25 juni 2021 per mail sturen aan: formule1@zandvoort.nl. o.v.v. reactie ter inzage legging stukken DGP.

Vragen en/of opmerkingen op de stukken die ter inzage liggen voor de side events Zandvoort Beyond kunt u tot uiterlijk 25 juni 2021 per mail sturen aan: formule1@zandvoort.nl. o.v.v. reactie ter inzage legging stukken Zandvoort Beyond.