Verkeersbesluit intrekken (brom-)fietsparkeervakken Boulevard Paulus Loot Zandvoort

Datum:

Op 27 juli 2020 is het verkeersbesluit gepubliceerd om tijdelijk (brom-)fietsparkeervakken aan te wijzen op de Boulevard Paulus Loot om zodoende het plaatsen van (brom-)fietsen te structureren in het hoogseizoen.

Deze verkeersmaatregel is echter niet geëffectueerd tijdens het hoogseizoen. Daarnaast wordt op korte termijn begonnen met werkzaamheden op de weg. In heroverweging is dan ook besloten om de verkeersmaatregelen alsnog in te trekken.

Het verkeersbesluit is gepubliceerd op 3 september 2020 en is in te zien op www.officielebekendmakingen.nl.