Tweede meting over gevolgen corona voor 7 gemeenten

Datum:

De gemeenten Zandvoort, Beverwijk, Bloemendaal, Heemstede, Velsen, Haarlem en nu ook Heemskerk van de regio Kennemerland hebben voor de tweede keer de cijfers over de regionale gevolgen van de coronacrisis verzameld in de tweede Regionale Corona Impact Monitor. De cijfers over diverse beleidsvelden, zoals de woningmarkt, de economie, het gebruik van de noodmaatregelen voor inkomensondersteuning en de sociaal maatschappelijke gevolgen zijn in het rapport te vinden.

Dit is de tweede meting van een serie van drie, waarmee de inmiddels zeven deelnemende gemeenten vinger aan de pols willen houden. Met deze inzichten kan eventueel het lopende beleid worden aangepast, mocht dat nodig zijn. De resultaten uit de monitor worden meegenomen in de plannen van de gemeenten voor 2021 en verder. In dit rapport is de verzamelde data samengebracht, gepresenteerd en geanalyseerd door de afdeling Data, Informatie en Analyse van Haarlem en Zandvoort.

De gebruikte gegevens komen uit gemeentelijke administraties en openbare- (bijv. CBS, UWV) en betaalde bronnen (bijv. LISA, het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen). In de rapportage zijn links opgenomen naar verschillende andere relevante rapportages, zoals die van de Kamer van Koophandel, de provincie Noord-Holland of de MRA-regio.  

De gegevens in de monitor geven de situatie van afgelopen kwartaal weer. Het monitoren van de gevolgen is in juli gestart. De derde monitor is wordt in februari 2021 gepubliceerd.

De verschillende rapporten vindt u op www.zandvoort.nl/nieuws-en-actualiteiten/onderzoek-naar-gevolgen-corona-zandvoort-en-regio/.