Ondernemer of eigenaar in het centrum? Geef uw mening over het actieplan Zandvoort centrum

Hoe kunnen we het centrum van Zandvoort levendiger maken en de uitstraling verbeteren? En hoe voorkomen we leegstand in het dorp? Ondernemers en vastgoedeigenaren gaan hiervoor samen met gemeente Zandvoort een actieplan maken.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers en eigenaren in het centrum hun inbreng kunnen geven. Daarom is er een enquête gemaakt. Die is per brief en digitaal verspreid via ondernemersnetwerken.

Convenant

Het actieplan krijgt de vorm van een convenant met daarin concrete acties. Voor het actieplan heeft de gemeente met succes een HIRB+ subsidie van €25.000,- aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. Met de subsidieregeling stimuleert de provincie het toekomstbestendig maken van winkelgebieden in Noord-Holland. Met een bijdrage van de gemeente van €25.000,- is een budget beschikbaar van totaal €50.000,- voor het opstellen en uitvoeren van het actieplan.

Denkt u mee?

Ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Zandvoort kunnen online  de vragenlijst invullen. Dit kan tot en met 14 oktober. Wij willen het belang van de deelname aan de enquête nog een keer benadrukken. Alleen samen kunnen we de uitstraling van Zandvoort verbeteren en het centrum en de aanloopstraten verlevendigen.