Meldpunt Zorg en Overlast GGD Kennemerland

Datum:

Bij het meldpunt Zorg en Overlast van GGD Kennemerland kunnen inwoners en instanties hun bezorgdheid kenbaar maken en melding doen als zij denken dat iemand (verplichte) zorg nodig heeft, maar dit zelf niet wil. Bijvoorbeeld als een inwoner verward gedrag vertoont, in een zwaar vervuilde woning leeft, of als iemand zware psychische problemen lijkt te hebben. De medewerkers van het meldpunt onderzoeken na een melding of er ondersteuning of zorg nodig is en wie deze ondersteuning of (verplichte) zorg kan bieden.

Verplichte geestelijke gezondheidszorg

Vanaf 2020 is de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Onderdeel van deze wet is dat iedere gemeente een meldpunt heeft waar inwoners en instanties melding kunnen doen wanneer ze denken dat iemand verplichte geestelijke gezondheidszorg zorg nodig heeft. Voor de gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland neemt Meldpunt Zorg en Overlast van GGD Kennemerland sinds 1 januari 2020 deze Wvggz-meldingen aan. Het betreft de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Het Meldpunt Zorg en Overlast is bereikbaar op telefoonnummer 023-51 599 98 op maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot en met zondag van 9.00 tot 22.00 uur. Kijk voor meer informatie over het Meldpunt en de afhandeling van de Wvggz melding op www.GGDkennemerland.nl. Digitaal melden is ook mogelijk.