Informatieavond herinrichting Kamerlingh Onnesstraat verplaatst

Datum:

De informatieavond over de herinrichting van de Kamerlingh Onnesstraat is op woensdag 15 januari 2020. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur in de Blauwe tram, Louis Davidscarré 1. De bijeenkomst was gepland op 13 januari maar viel tegelijk met de informatiebijeenkomst over de Formule 1. Door de grote belangstelling bij de vorige bijeenkomsten voor zowel de Formule 1 als de herinrichting van de Kamerlingh Onnesstraat is gekozen om de avond over de Kamerlingh Onnesstraat te verplaatsen naar 15 januari.

Het programma

  • 19.30 - 20.00 Inleiding en korte toelichting schetsontwerp
  • 20.00 - 20.45 Uiteen in groepjes (aan tafels met tekening)
  • 20.45 - 21.00 Afronding van de avond

Achtergrond

In September 2019 heeft de gemeente een bewonersbijeenkomst georganiseerd over de herinrichting van de Kamerlingh Onnestraat en omgeving. Naast de Kamerlingh Onnesstraat wordt ook de Max Planckstraat, Voltastraat, ’s-Gravesandestraat, Ampérestraat en de Wattstraat in 2020 opnieuw ingericht. Onder veel belangstelling zijn de aanwezigen geïnformeerd over het ontwerp. Velen hebben gebruik gemaakt om te reageren op wat zij belangrijk vinden bij de herinrichting van deze straten.

De belangrijkste reacties waren:

  • De voorkeur van bewoners en bedrijven gaat uit naar straten waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden
  • De wens van bedrijven is om geen drempels aan te leggen omdat zij dagelijks met brede en zware voertuigen rijden
  • Bedrijven willen een rijbaan voor brede voertuigen en tegemoetkomend vrachtverkeer
  • Asfalt heeft de voorkeur

30 km/ uur zone

Voor een 30 km/ uur zone gelden maatregelen. Bijvoorbeeld dat asfalt niet mogelijk is en dat lage snelheid wordt afgedwongen door bijvoorbeeld drempels, plateaus, wegversmallingen. Kruisingen zijn gelijkwaardig en de breedte van de weg is beperkt. Langzaam verkeer mengt zich met gemotoriseerd verkeer. Dat betekent dat er voor fietsers geen vrij liggend fietspad is. Als we volledig aan de voorschriften willen voldoen moeten we al deze maatregelen opnemen in het ontwerp. Dat was een hele uitdaging en heeft tijd gekost om uit te zoeken hoe we hier toch zoveel mogelijk aan kunnen voldoen. Ontwerpbureau Witteveen en Bos heeft een aantal voorstellen uitgewerkt. Deze zijn besproken met de verkeerskundige, stedenbouwkundige van de gemeente en de verkeerspolitie.

Het idee is nu een 30 km/ uur zone. Deze begint bij de ingang van de brandweerkazerne in de Kamerlingh Onnestraat. Voor het wegdek wordt bruin asfalt gebruikt met een zogenaamde streetprint. Om de snelheid er uit te halen wordt een drempelmarkering toegepast met geen of minimaal hoogteverschil. Aan de zuidzijde van de Kamerlingh Onnestraat wordt een voetpad in de groenstrook opgenomen.