Informatie over noodopvang kinderen

Scholen en kinderopvangorganisaties in Haarlem zijn van 16 december 2020 tot en met in ieder geval 17 januari fysiek gesloten. Scholen organiseren onderwijs op afstand in deze periode. Ouders met een cruciaal beroep kunnen, wanneer zij zelf geen opvang in hun eigen netwerk hebben, terecht bij de kinderopvang en de scholen binnen de reguliere openingstijden van deze organisaties voor noodopvang.

De landelijke maatregelen zijn bedoeld om de reisbewegingen en contactmomenten van ouders te beperken; het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang en onderwijs draagt hieraan bij. De kinderopvang en het onderwijs sluiten niet vanwege de besmettingsrisico’s.

Onderwijs, kinderopvang, CJG en gemeente werken samen om de (nood-) opvang en onderwijs op afstand zo goed mogelijk te regelen.