Netwerkbijeenkomst met partners sociaal domein

Datum:

Maandagavond 7 december vond de eerste (online) netwerkbijeenkomst plaats, met alle partners werkzaam binnen het sociaal domein. Zandvoort Nieuw Noord stond daarbij centraal. Wie doet wat in Zandvoort Nieuw Noord en kunnen we ervaringen delen, verbinding houden en nog beter samenwerken, ook in deze corona-tijd.

Met een pitch vanuit Sportservice, Streetcornerwork en Pluspunt werd een aftrap gegeven om gezamenlijk in gesprek te gaan over de thema’s gezonde leefstijl, jeugd, financiën en niemand verzand.
Aan de deelnemers is ook gevraagd naar goede ideeën voor het coronaherstelplan. De gemeente werkt aan dit plan zodat inwoners, organisaties en ondernemers sterker uit de crisis kunnen komen.
Ondanks wat digitale uitdagingen was het een geslaagde avond waarbij nieuwe contacten zijn opgedaan en nieuwe kansen en samenwerkingen tot stand zijn gekomen.