Gemeente Zandvoort zoekt lid voor Adviesraad Sociaal Domein

Datum:

De Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort adviseert namens de inwoners van Zandvoort – gevraagd en ongevraagd – het college van Burgemeester en Wethouders over het Sociaal Domein. Hieronder vallen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Het college is op zoek naar een nieuwe kandidaat vanwege het vertrek van een van de leden.

In de afgelopen periode heeft de Adviesraad onder andere geadviseerd over de Zandvoortpas, het Sociaal Wijkteam, het lokale gezondheidsbeleid, de sportnota en de schulddienstverlening.

Het college van Burgemeester en Wethouders zoekt een kandidaat die voldoet aan de volgende criteria:

  • woonachtig in Zandvoort en beschikt over binding met de Zandvoortse samenleving;
  • bekleedt geen vertegenwoordigende functie in een politieke partij in de gemeente Zandvoort en is geen raadslid of ambtenaar bij de gemeente Zandvoort;
  • beschikt over aantoonbare ervaring en deskundigheid op tenminste een van de terreinen die deel uitmaken van het sociaal domein en is in staat om groepsbelangen te vertalen naar het gemeenschappelijk belang en naar adviezen aan het gemeentebestuur

De adviesraad bestaat op dit moment uit 8 leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden vormen een afspiegeling van de Zandvoortse samenleving en hebben zitting zonder last en ruggespraak. Ze spreken op persoonlijke titel.

De adviesraad vergadert maandelijks op de tweede maandagavond; de voorzitter en de leden krijgen een vergoeding per bijgewoonde vergadering.

Uw schriftelijke reactie kunt u tot 15 februari 2020 per email sturen aan de sollicitatiecommissie.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de voorzitter van de Adviesraad dhr. F. van Marion via 06-51604470. Of bekijk de Facebookpagina van de Adviesraad.