Gemeente staat achter besluit uitstel F1

Datum:

De gemeente Zandvoort heeft kennisgenomen van het besluit van Formula 1, de FIA en de organisatie van de Dutch Grand Prix (DGP) om de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix Zandvoort 2020 in het eerste weekend van mei op te schorten tot een nog nader te bepalen moment ten gevolge van de verspreiding van het coronavirus. De organisaties geven in hun statement aan dat zij op zoek gaan naar een alternatieve datum later dit jaar.

Burgemeester Moolenburgh waardeert dat de organisatie zelf de verantwoordelijkheid heeft genomen, met het oog op de veiligheid van de bezoekers en deelnemers aan de races. Hiermee komt ook het side-eventsprogramma ‘Zandvoort Beyond, beach for Racing’, dat in aanloop naar en tijdens het raceweekend zou plaatsvinden, te vervallen.

"Ook voor de gemeente staan veiligheid en gezondheid voorop. Wij staan dan ook achter de maatregelen die genomen worden om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Uiteraard is dit besluit wel een flinke teleurstelling voor alle mensen en organisaties die enorm hard gewerkt hebben om een mooi en veilig evenement neer te zetten. Er zal met alle betrokken partijen goed worden gekeken naar een ander moment om alsnog een raceweekend te organiseren in Zandvoort. Uiteraard is dit onder andere afhankelijk van het verdere verloop van de crisis.

Wat de consequenties van het verplaatsen van het evenement zijn, is momenteel niet duidelijk. We gebruiken de komende periode om dit inzichtelijk te maken."