Gemeente ondersteunt ondernemers in financiële nood door coronavirus

Datum:

De coronacrisis raakt vele ondernemers in Nederland bijzonder hard, zo ook vele Zandvoortse ondernemers. Het kabinet heeft een uitzonderlijk pakket van noodmaatregelen voor ondernemers vastgesteld. De gemeente Zandvoort biedt daarnaast een aantal aanvullende lokale maatregelen om Zandvoortse ondernemers nog meer bij te staan in deze moeilijke tijd, zoals uitstel van lokale belastingen en heffingen.

Aanvullende lokale maatregelen van de gemeente

  • De betaling van alle gemeentelijke belastingen voor ondernemers wordt uitgesteld tot tenminste 1 juli 2020. Hierbij gaat het onder andere om onroerende zaakbelasting (OZB), toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting, marktgelden en rioolheffing. Begin juni wordt gekeken of langer uitstel noodzakelijk is.
  • De gemeente geeft uitstel van betaling aan ondernemers voor lopende vorderingen van de gemeente, en stuurt geen boetes of verhogingen. Dit is maatwerk.
  • Voor restaurants. cafés met terrassen en winkels geldt dat de precariobelasting wordt uitgesteld tot tenminste 1 juli 2020. In juni wordt gekeken of langer uitstel noodzakelijk is.
  • Voor de reguliere evenementen die de gemeente subsidieert en die door het coronavirus niet doorgaan, maar wel al kosten hebben gemaakt of nog moeten maken, wordt in overleg met de organisaties de al gemaakte kosten vergoed via de toegekende subsidie. Als de subsidie hoger is dan deze kosten, wordt dat deel niet uitbetaald c.q. moet dat deel worden terugbetaald. De gemeente gaat hier coulant mee om en denkt mee met de organisaties en hun toeleveranciers.
  • De gemeente maakt uitstaande betalingen aan ondernemers per direct over en hanteert dus niet de standaard betalingstermijn van 30 dagen.
  • Bent u ZZP’er en heeft u vragen? Mail deze naar info@zandvoort.nl. Vanaf maandag 23 maart is er op werkdagen een spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt bellen naar 14023. Met dit spreekuur ondersteunt de gemeente u en willen we ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk hulp krijgt bij financiële problemen.
  • Ondernemers en ZZP’ers die al een belastingaanslag hebben ontvangen van GBKZ kunnen uitstel van betaling aanvragen. Neem dan online contact op met GBKZ.
  • Als ondernemers goede ideeën hebben om andere ondernemers te helpen kunnen zij deze mailen naar info@zandvoort.nl. De gemeente kan ondernemers en instellingen dan met elkaar verbinden.

Met deze maatregelen krijgen ondernemers extra ondersteuning in deze moeilijke periode. De gemeente Zandvoort kiest hier voor om met deze maatregelen de eerste nood onder ondernemers te verzachten. We willen voorkomen dat ondernemers in financiële problemen komen. Ondertussen gaat de gemeente aan de slag met nog meer maatregelen. Hou daarvoor de informatie op deze webpagina in de gaten. Mocht u vragen hebben, bel met 14 023 en we helpen u zo goed mogelijk verder.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Bekijk het laatste nieuws en informatie over het coronavirus via www.zandvoort.nl/corona.