Bevoegdheden college naar burgemeester vanaf 15 juni

Datum:

Op 15 juni 2020 is het ontslag ingegaan van de 3 wethouders in Zandvoort. Volgens de gemeentewet betekent dit dat de burgemeester vanaf nu in de plaats treedt van het college, totdat tenminste de helft van het aantal wethouders weer in functie is.

Voor Zandvoort geldt dat er minimaal 2 wethouders moeten zijn geïnstalleerd. Tot die tijd komen alle bevoegdheden van het college toe aan de burgemeester.

Mocht u een vraag willen stellen aan het college, dan kunt u een e-mail sturen naar burgemeester@zandvoort.nl.