Aantal straatnamen in Zandvoort wordt opnieuw ingekort

Datum:

Een aantal straatnamen in Zandvoort moet opnieuw worden ingekort in de basisregistratie personen (BRP). De gemeente registreert persoonsgegevens in de BRP. Persoonsgegevens en de wijzigingen daarop worden automatisch doorgegeven aan afnemers van de BRP zoals pensioenfonds, zorgverzekeraar, de SVB en de Rijksbelastingdienst. Deze instellingen van de (semi)-overheid hebben daarvoor toestemming gekregen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De straatnaam wordt op 2 manieren geregistreerd. De volledige schrijfwijze en een ingekorte schrijfwijze als de volledige straatnaam meer dan 24 posities heeft. Er wordt nu volgens een andere norm ingekort. Dat heeft in Zandvoort tot gevolg dat enkele straatnamen anders worden ingekort. BRP-afnemers gebruiken alleen de ingekorte schrijfwijze. Daardoor past het adres altijd in een vensterenvelop.
Het gaat om de volgende straten:  

Volledige straatnaam:                                                       Ingekorte straatnaam:
Burgemeester Beeckmanstraat                                           Burg Beeckmanstraat
Burgemeester Engelbertsstraat                                           Burg Engelbertsstraat
Burgemeester van Alphenstraat                                          Burg van Alphenstraat
Burgemeester van Fenemaplein                                         Burg van Fenemaplein
Cornelis van der Werffstraat                                                Cornelis vd Werffstraat
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan                                        Jhr P N Q v Uffordln
Marnix van Sint Aldegondestraat                                        M v Sint Aldegondestr
Professor van der Waalsstraat                                             Prof van der Waalsstraat
Zuster Dina Brondersstraat                                                  Z Dina Brondersstraat