Wolkbreuk zorgt voor overlast

Datum:

Door de extreme regen van dinsdag 1 oktober aan het einde van de middag en in de avond zijn meerdere straten in Zandvoort onder water komen te staan. De riolen en de speciale opvangbakken met pompen in het centrum die overtollig water opvangen, waren niet in staat de enorme hoeveelheid water te verwerken. Vanwege de verwachting van een 2e wolkbreuk diezelfde avond is besloten de noodvoorziening bij de buffervijvers op het binnenterrein van het circuit in werking te stellen. Dat mag alleen in een noodgeval. Het overtollige regenwater en rioolwater kan daardoor in de duinen in worden geloosd. De inzet van de noodvoorziening betekent niet dat er geen wateroverlast in de straten zal ontstaan. Het voorkomt wel veel erger. Door de wolkbreuk tussen 17.15 en 18.15 uur was het helaas niet te voorkomen dat de straten onder water zijn komen te staan en schade is ontstaan.

Bij dit soort calamiteiten werkt de gemeente volgens een noodplan. Door de klimaatverandering is de kans groot dat we vaker te maken krijgen met extreme regenbuien. In combinatie met toenemende bebouwing en bestrating maakt dat ons dorp Zandvoort kwetsbaar. De gemeente gaat hierop inspelen door het noodplan verder aan te scherpen. Daarnaast gaat de gemeente onderzoeken of er nog aanvullende technische verbeteringen aan het rioolstelsel mogelijk zijn om de overlast bij dit soort situaties zoveel als mogelijk te beperken.

Melding doen

Is er schade in uw straat/buurt ontstaan door wateroverlast dan kunt u hiervan een melding doen bij de gemeente.

Aangifte schade

Bij wateroverlast die schade veroorzaakt aan uw woning, kunt u mogelijk een beroep doen op uw opstalverzekering. Schade aan inboedel zoals meubilair, tapijt en dergelijke valt onder de polisvoorwaarden van uw inboedelverzekering. Voor alle schade geldt: meldt de schade zo spoedig mogelijk bij uw eigen tussenpersoon of verzekeraar. Het voordeel om deze schade bij uw eigen verzekeraar te melden is dat de polisvoorwaarden veelal uitkeren op basis van nieuwwaarde. Uiteraard is het verstandig om foto’s te maken als bewijs voordat u tot opruimen of herstel overgaat.

Er rust op de gemeente een inspanningsverplichting om burgers zoveel mogelijk te vrijwaren van wateroverlast. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gemeenteriool en dient zorg te dragen voor een rioleringsstelsel dat in staat is de redelijkerwijs te verwachten regenval te verwerken. Dat kan betekenen dat bij hevige regenval het riool vol loopt. Regent het nog meer, dan lopen de riolen over en komt het water op straat te staan.
Het rioleringsstelsel hoeft niet berekend te zijn op hele extreme neerslag. Regent het harder dan waarop de riolering is ontworpen dan is sprake van extreme neerslag. De gemeente is in dat geval niet aansprakelijk. Mocht u toch van mening zijn dat de gemeente Zandvoort aansprakelijk is voor schade die u geleden heeft, dan kunt u het schadeformulier invullen en toesturen naar de gemeente. Het schadeformulier vindt u op www.zandvoort.nl/producten-en-diensten-op-alfabet/aangifte-schade/.