Schade door wateroverlast

Datum:

Dinsdag 1 oktober trokken er zware regenbuien over Zandvoort en omstreken. In een korte tijd viel een grote hoeveelheid regen wat zorgde voor wateroverlast op straat.

Schade aan uw woning en inboedel

Door de klimaatverandering zullen zeer zware regenbuien vaker en heftiger optreden. In alle KNMI-scenario’s nemen de buien toe. Het traditionele rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen verwerken. Daarvoor is het niet ontworpen. De riolering is bedoeld om bij normale regen het water van wegen en daken af te voeren.

Bij wateroverlast die schade veroorzaakt aan uw woning, kunt u mogelijk een beroep doen op uw opstalverzekering. Schade aan inboedel zoals meubilair, tapijt en dergelijke valt onder de polisvoorwaarden van uw inboedelverzekering.

Voor alle schade geldt: meldt de schade zo spoedig mogelijk bij uw eigen tussenpersoon of verzekeraar. Het voordeel om deze schade bij uw eigen verzekeraar te melden is dat de polisvoorwaarden veelal uitkeren op basis van nieuwwaarde. Uiteraard is het verstandig om foto’s te maken als bewijs voordat u tot opruimen of herstel overgaat.

Zorgplicht van de gemeente

Er rust op de gemeente een inspanningsverplichting om burgers zoveel mogelijk te vrijwaren van wateroverlast. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gemeenteriool en dient zorg te dragen voor een rioleringsstelsel dat in staat is de redelijkerwijs te verwachten regenval te verwerken. Dat kan betekenen dat bij hevige regenval het riool vol loopt. Regent het nog meer, dan lopen de riolen over en komt het water op straat te staan.
Het rioleringsstelsel hoeft niet berekend te zijn op hele extreme neerslag. Regent het harder dan waarop de riolering is ontworpen dan is sprake van extreme neerslag. De gemeente is in dat geval niet aansprakelijk.

Bij dit soort calamiteiten werkt de gemeente volgens een noodplan. Door de klimaatverandering is de kans groot dat we vaker te maken krijgen met extreme regenbuien. In combinatie met toenemende bebouwing en bestrating maakt dat ons dorp Zandvoort kwetsbaar. De gemeente gaat hierop inspelen door het noodplan verder aan te scherpen. Daarnaast gaat de gemeente onderzoeken of er nog aanvullende technische verbeteringen aan het rioolstelsel mogelijk zijn om de overlast bij dit soort situaties zoveel als mogelijk te beperken.

Mocht u toch van mening zijn dat de gemeente Zandvoort aansprakelijk is voor schade die u geleden heeft, dan kunt u het schadeformulier invullen en toesturen naar de gemeente. Het schadeformulier vindt u op www.zandvoort.nl/producten-en-diensten-op-alfabet/aangifte-schade/.