Vervolgonderzoek naar parkeerdruk en herkomst voertuigen a.s. zondag

Datum:

Aanstaande zondag 25 augustus 2019 tussen 13.00 en 17.00 uur laat de gemeente in bepaalde gebieden van Zandvoort alle kentekens scannen van geparkeerde voertuigen. De tellingen zijn onderdeel van een verkeersonderzoek naar de knelpunten in het gebied. Ook wordt op basis van kentekens de herkomst van voertuigen geregistreerd. De gemeente laat goed kijken naar het verschil in parkeerdruk op normale en piekdagen.
In mei van dit jaar was de eerste telling. Aanstaande zondag laat de gemeente een telling uitvoeren omdat verwacht wordt dat het een warme zomerse dag gaat worden.

In opdracht van gemeente Zandvoort voert het bureau Trajan dit onderzoek uit. Dit bureau moet zich houden aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en alleen gebruikt voor het onderzoek. Binnen 3 maanden na afloop wordt de verzamelde informatie vernietigd.