Verkeer en vervoer in Zandvoort: waar ziet u kansen en knelpunten?

Datum:

De gemeente Zandvoort vindt een veilige en prettige leefomgeving erg belangrijk. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom gaat de gemeente Zandvoort een mobiliteitsvisie opstellen. In deze visie moet terugkomen wat bewoners belangrijk vinden. Wat vindt u van de verkeerssituatie en mobiliteit in Zandvoort? Hoe vindt u de bereikbaarheid? De gemeente wil graag weten hoe u erover denkt.

Geef uw verbeterpunten aan op de interactieve kaart

Wat zijn volgens u de grootste verkeersknelpunten in Zandvoort? Wat kan beter en wat zijn uw wensen? Laat het ons weten! Uw inbreng is belangrijk. U kunt uw suggesties aangeven op een speciale, interactieve, kaart. Deze kaart vindt u op www.royalhaskoningdhv.com/mobiliteitsvisie-Zandvoort. Hier wordt ook kort uitgelegd hoe de kaart werkt. U kunt uw verbeterpunten tot 13 januari 2020 aangeven.

Wilt u uw suggesties liever schriftelijk doorgeven? Neem dan telefonisch contact op met Royal HaskoningDHV via 088-3483072. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Zij sturen u de kaart dan per post toe.

Mobiliteitsvisie

De mobiliteitsvisie beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente op verkeer en vervoer. Het plan schetst onder andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle type verkeer: auto’s, bussen, vrachtverkeer, fietsers en ook de voetgangers. Ook beschrijft de visie in hoofdlijnen welke maatregelen hiervoor nodig zijn.

Wat doen we met uw input?

Alle opgegeven wensen en knelpunten worden verzameld. Daaraan worden de meetgegevens van de gemeente toegevoegd, zoals aantallen voertuigen, gemeten snelheden en ongevalscijfers. Het totaalbeeld van de verkeerssituatie van nu en de verwachte ontwikkelingen zijn het vertrekpunt voor het maken van het mobiliteitsplan.