Reageer op het nieuwe ventbeleid

Datum:

Op het Zandvoortse strand worden al tientallen jaren vis, ijs en snacks verkocht. Dit heet venten. Voor venten op het strand gelden regels die in een ventbeleid vastliggen. Het ventbeleid is door de gemeente aangepast aan de Europese en landelijke wetgeving. Het nieuwe conceptbeleid is vrijgegeven voor inspraak. U kunt uw mening geven op het nieuwe beleid tot en met 3 oktober 2019.

Wat gaat er veranderen?

Om te mogen venten is een vergunning nodig. Er zijn weinig ventvergunningen beschikbaar. De gemeente moet de vergunningen die beschikbaar komen  eerlijk verdelen. Zij doet dat aan de hand van een openbare selectieprocedure. Hierdoor krijgt iedereen de kans om op een beschikbare vergunning te reageren.

Omdat dit nogal een verandering met zich meebrengt voor de huidige venters, kiest het college van burgemeester en wethouders voor een overgangsperiode van 10 jaar voor deze groep venters. Hiermee zorgen we binnen de nieuwe regelgeving voor zoveel mogelijk continuïteit.

Inzien en reageren?

Tot en met donderdag 3 oktober kunt u het concept ventbeleid inzien en een inspraakreactie geven. U kunt uw reactie per e-mail sturen naar alangendoen@haarlem.nl. Of per brief aan de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA 2040 AA Zandvoort, t.a.v. Arne Langendoen.

Na de inspraaktermijn wordt er een nota van Beantwoording geschreven waarin er gereageerd wordt op de reacties. Uw reactie wordt geanonimiseerd in de nota opgenomen. De nota wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Zandvoort.

Bekijk het concept Ventbeleid Zandvoort 2019