Onderzoek naar parkeerdruk en herkomst voertuigen

Datum:

Komende week laat gemeente Zandvoort alle kentekens scannen van geparkeerde voertuigen in bepaalde gebieden van Zandvoort. De tellingen zijn onderdeel van een verkeersonderzoek naar de knelpunten in het gebied. Ook wordt op basis van kentekens de herkomst van voertuigen geregistreerd. De gemeente laat goed kijken naar het verschil in parkeerdruk op normale en peikdagen. Daarom vindt er later in het seizoen nog een tweede telling plaats.

Het onderzoek wordt in opdracht van gemeente Zandvoort uitgevoerd door bureau Trajan. Dit bureau moet zich houden aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en alleen gebruikt voor het onderzoek. Binnen drie maanden na afloop wordt de verzamelde informatie vernietigd.

De momenten waarop het bureau meet zijn:

Donderdag 9 mei 10:00 - 12:00

Donderdag 9 mei 14:00 - 16:00

Donderdag 9 mei 23:00 – 01:00

Zaterdag 11 mei  10:00 - 12:00

Zaterdag 11 mei  14:00 – 16:00