Controles hondenbelasting van start

In opdracht van de gemeente Zandvoort wordt een controle op de hondenbelasting uitgevoerd. De controle wordt uitgevoerd door het bedrijf Holland Ruiter. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de controle op de aangifte van honden.

Houders van één of meer honden zijn verplicht hondenbelasting te betalen. De houder van de hond is verplicht aangifte te doen. Aan de hand van gegevens van de gemeente controleert een aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van honden. Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en enkele vragen stellen over het al dan niet hebben van een hond. De hondencontroleurs kunnen zich legitimeren door het tonen van een legitimatiebewijs.

Informatiebrief

Als een bewoner niet thuis is, maakt de hondencontroleur ter plaatse een beoordeling over het wel of niet aanwezig zijn van één of meerdere honden.
Als de controleur het vermoeden heeft dat u op uw adres één of meerdere honden houdt, laat hij een informatiebrief met een aangifteformulier hondenbelasting achter in uw brievenbus. U kunt deze dan invullen en terugsturen.

Voor nadere inlichtingen en/of vragen over de controle hondenbelasting belt u Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ), telefoonnummer 023 512 6066.

Hondenbelasting

Hondenbezitters, die hun hond (of honden) nog niet bij de gemeente hebben aangemeld kunnen dit alsnog doen. U vult hiervoor het aangifteformulier hondenbelasting in.

Aangifteformulier hondenbelasting (GBKZ)